A mi Urunk lámpásai vagyunk, világítanunk kell. Az Ige figyelmeztetése erre utal, mert aki lámpást gyújt, az nem takarhatja el azt, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot (16). - Ez a kép azonban alázatra is int bennünket: világosságunk forrása…

Szerző: refdunantul  2014.10.19. 04:00

Missziói fáradozásunk eredménye a szuverén Isten kezében van. Legyen akármilyen jó a módszer, a stratégia, a missziói látás. A missziói fáradozás Jézus Krisztus parancsából következik, amelyet soha nem az eredményért végzünk, és mindenkire reménységgel tekintve teszünk.…

Szerző: refdunantul  2014.10.18. 04:00

Jézus bement egy farizeus házába, együtt evett vele (36). Közben közösséget vállalt egy parázna asszonnyal, aki közeledett hozzá; nem küldte el magától, elfogadta azt, hogy megmossa és megkenje lábait, az étkezés előtt (37-38). A házigazda ezt nem tette meg (44-47), sőt…

Szerző: refdunantul  2014.10.17. 04:00

Jézus Krisztus megdicséri Jánost, mert ő nem szélingatta nádszál, nem puha ruhába öltözött ember, azaz hiteles ember, aki minden prófétánál, minden asszonytól születettnél nagyobb, mert meghirdette a Szabadító eljövetelét (24-28). Keresztelő János nem a mártíromsága,…

Szerző: refdunantul  2014.10.16. 04:00

Az nem botránkozik meg az Úrban, aki félreteszi hamis váradalmait; aki nem magát, hanem Isten ügyét, igazságát képviseli; és aki szenvedni, meghalni is kész az Úrért, mint maga Keresztelő János, vagy a mai üldözött keresztyének. Nem biblikus a keresztyén házitábla, hogy ahol…

Szerző: refdunantul  2014.10.15. 04:00

Ebben a történetben, nem tételesen, hanem elbeszélten ott van református keresztyén hitünk minden fontos felismerése. - Az özvegy nem kér segítséget, mint a kapernaumi százados, és Jézus Krisztus mégis segít, segítsége megelőzi a kérést, mert Ő ELŐBB SZERETETT bennünket. -…

Szerző: refdunantul  2014.10.14. 04:00

Ez a történet annak bizonysága, hogy különböző emberek hogyan találnak és hogyan szorulnak egymásra, még inkább a gyógyító Úrra. A pogány római százados kedvelte a szolgáját, aki alárendeltje volt (2), de kedvelte az egészen más „kultúrájú” zsidókat is, hiszen…

Szerző: refdunantul  2014.10.13. 04:00