Mária nem vonja kétségbe az angyal szavát, mint Zakariás, csupán azt kérdezi, hogyan lehetséges az, amit a mennyei követ mond. Ezért az angyal válaszol neki: a Szentlélek ereje száll reád, a Magasságos ereje árnyékol be Téged. Amit az angyal elmond, az a felhő képe, ahogy a…

Szerző: refdunantul  2014.09.28. 04:00

Gondolj Teremtődre! Ez a megoldás, egyedül ez. A Teremtőnkre kell emlékeztetni gyermekeinket is, hogy Ő legyen gyermekeink első gondolata ebben a világban, majd Ő legyen vezetőjük ifjú koruk „határtalansága” idején is (1-2), hogy amikor elérkezik a hanyatlás (3-8), akkor…

Szerző: refdunantul  2014.09.27. 04:00

Életünk Isten kezében van, és miközben mi munkálkodunk, éljük és megéljük az éltünket, közben Isten is munkálkodik értünk (János 5,17). Isten munkáját nem ismerjük (5), de azt tudjuk, hogy nem „csak úgy történnek a dolgok”. A gyeplőt az Úr Isten tartja a kezében, aki a…

Szerző: refdunantul  2014.09.26. 04:00

A bölcs embernek nincsenek illúziói, mert tisztában van vele, hogy valójában a pénz irányít mindent, és nincs olyan ember, aki ez elől a tény elől kitérhetne. Bizony, emelhetjük mi magasabb dimenziókba az életünket, itt pénz kell mindenhez (19). Az Isten szerint bölcs, azaz…

Szerző: refdunantul  2014.09.25. 04:00

Ez a fejezet az élet pártján áll (4), ezért életörömre bíztat, mert Isten akarata az életöröm, minden körülmény ellenére (7). Ez az életöröm annak ellenére fontos, hogy életünk a halál felé halad. Valóban nem tudjuk, mi van előttünk, minden megtörténhet, és ugyanaz…

Szerző: refdunantul  2014.09.24. 04:00

Meghívást kaptam az állami ünnep kezdetén tartott tisztavatásra. Szakadt az eső, ennek ellenére mindenki, végig a helyén maradt. A Köztársasági Elnök, szakadó esőben, ernyő nélkül, végigvonult a felsorakozott katonák előtt, megszemlézte őket, majd hangos szóval…

Szerző: refdunantul  2014.09.23. 04:00

Oltalom az Úrtól kapott bölcsesség. Milyen a bölcs ember? - A bölcs ember szomorú szívű, de nem megkeseredett (1-7). Az Úrtól való szomorúság jobbá teszi az embert (3), a gondtalanság pedig gőgőssé, érzéketlenné és léhává (6). Jogos szomorúságunk a halál tényéből…

Szerző: refdunantul  2014.09.22. 04:00