Az embernek fészek kell. Isten közelsége fészek.* - Boldog az az ember, aki megtapasztalja az Isten közelségét. A zarándok szeme megakad néhány madáron, verében, fecskén, amelyek a templomban fészkeltek. Így vágyódik az ember Isten közelébe, akár tudja, akár nem. Ami a madárnak…

Szerző: refdunantul  2014.07.06. 04:00

Isten népét körülveszi az ellenség, ezért a nép együtt kiált az Úrhoz (2-6). Az ellenség felsorolása után (7-9) következik a megsemmisítést kérő átok, hozzá a Bírák könyvéből vett történelmi mintákkal (10-13). Ezután természeti képekkel szemlélteti a zsoltár az…

Szerző: refdunantul  2014.07.05. 04:00

Az élő Isten igazságos jelenlétéért fohászkodik ez a zsoltár (8).** Isten Igéje világosan kijelent, rámutat a leplezetlen valóságra, és vitának helye nincs. Isten ítélete egyaránt érinti a mennyei lényeket (1-2), a gazdagokat és a szegényeket (3-4), a főembereket és a…

Szerző: refdunantul  2014.07.04. 04:00

A zsoltárt a lombsátrak ünnepén énekelték. Isten elé állt a nép. Isten előtt örömöt kapunk (2-6), hogy ezt az örömöt adjuk tovább. Isten népének ugyanis van oka örülni, mert az Úr megszabadította őket (7-11). Valójában nincs más örömhír, csak ez, hiszen annyiféle…

Szerző: refdunantul  2014.07.03. 04:00

A szétszakított nép, a tizenkét törzs egységéért könyörög ez a zsoltár (2-4), amely az egyház könyörgése is lehet. Most, amikor a Krisztus evangéliumának együttes, hiteles, szentlelkes képviseletére lenne szükség, különösképpen érezzük, hogy mekkora nyomorúság a…

Szerző: refdunantul  2014.07.02. 04:00

A templom feldúlását siratja ez a zsoltár.* - Boldog, aki siratni tudja örökségét, mert tudja, hova tartozik, mit kapott eleitől, főként, ha tudja, hogy öröksége valójában az Úré. - Az „idegen” kifejezés nem kirekesztő! Mindezt érted, ha a saját bőrödön tapasztaltál…

Szerző: refdunantul  2014.07.01. 04:00

Isten kiválasztotta Ábrahám utódait, hogy általuk nyerjen áldást a föld minden nemzetsége (1Mózes 12,3). A tizenkét törzs közül az Úr kiválasztotta Júda törzsét (68), közülük pedig szolgáját, Dávidot (70), akinek utódai közül született meg Jézus Krisztus, aki az Isten…

Szerző: refdunantul  2014.06.30. 04:00