Igazolva látjuk itt, hogy a pap megélhetését biztosítani kellett. Ez a fejezet arra is utal, hogy kezdetben a papoknak megélhetési gondjaik lehettek, ezért szabályozni kellett, hogy az áldozatból mi lehet az áldozatot bemutató papé. Égőáldozat esetében csak az állat bőre,…

Szerző: refdunantul  2014.06.01. 04:00

Az égő, étel és vétekáldozatok pontos rendjét olvassuk itt. Olyan megnyugtató a minden területre, mozdulatra kiterjedő utasításokat olvasni. Ez a szent és a profán közötti különbség, a profán-hétköznapi területen mindenki mondja a magáét, úgy csinálja, ahogy tudja és…

Szerző: refdunantul  2014.05.31. 04:00

Az elkövetett bűnért nemcsak engesztelést kellett szerezni az Úr előtt, vagyoni helyzet szerinti véres áldozattal,** hanem jóvátételként meg kellett téríteni az okozott kárt, és ez felett még annak ötödét (24) Nem elég tehát az engesztelés és a bocsánatkérés, jóvá kell…

Szerző: refdunantul  2014.05.30. 04:00

A vétekáldozatokat a nem szándékosan elkövetett vétkek engeszteléséért mutatták be.* Valóban léteznek azonban olyan helyzetek, amikor valaki nem tehet mindarról, ami történt, „és mégis ő a felelős”. Például a vezetők esetében (22-26).** A fokozatok fontosak. Így az Ige is…

Szerző: refdunantul  2014.05.29. 04:00

A békeáldozat olyan áldozati fajta, amelyből az áldozó maga is evett, családjával, gyülekezetével együtt. Istennek ajánlotta a teljes áldozatot, de abból a húst visszakapta, és csak a zsírt, azaz a „kövérjét”, a májon lévő hártyát és a két vesét, mint az akkor…

Szerző: refdunantul  2014.05.28. 04:00

Az ételáldozat* vértelen áldozat volt, ezért gyakran társult égő, vagy békeáldozatokkal, amelyek véres-áldozatok voltak. Az embernek minden áron kell a „vér”, hogy elégtételt érezzen (Zsidókhoz írt levél 9,22). Isten a kijelentés kezdetén az emberhez igazodott, de már a…

Szerző: refdunantul  2014.05.27. 04:00

Az égőáldozat teljes értékű áldozat volt, amelyet a lenyúzott bőr kivételével teljesen elégettek. A jeruzsálemi templomban, a törvény előírásai szerint minden reggel és este egy bárányt mutattak be égőáldozatként (2Mózes 29,38-41). Ezen túlmenően az egyénnek módjában…

Szerző: refdunantul  2014.05.26. 04:00