A MENNYEI VILÁGRÓL. A „győztesek” egy üvegtenger-félén állnak és dicsérik az Istent (3-4). Lám, Isten haragjának beteljesedését megelőzi a győztesek biztonsága. A győztesek nem a maguk erejéből győztek, hanem Isten érthetetlen kegyelme tette őket győztessé. A gonosz…

Szerző: refdunantul  2014.05.04. 04:00

Vegyük komolyan az ítéletet, de ne féljünk, hanem közeledjünk Istenhez, mert Ő már közeledett hozzánk. Isten nem halált, hanem életet akar, ezt egyértelműen kijelentette Jézus Krisztusban. Őrá tekintve lehetünk állhatatosak, és nem a magunk erejéből; Őrá tekintve nem kell…

Szerző: refdunantul  2014.05.03. 04:00

Az előző fejezetekben János a gonosz seregének tobzódását látta.* Ebben a fejezetben János az Urat látja. Minden szorongás és szorongattatás egyetlen oldása csak ez: az Urat látni egyedül (Máté 17,8). - Aki az Urat látja, az a gonosz minden tombolását is másként látja, mert…

Szerző: refdunantul  2014.05.02. 04:00

A fenevad „kommunikációért felelős munkatársa” a hamis próféta. A látomásban ez a kétszarvú vadállat (11), akinek az a feladata, hogy rábírja a földet arra, hogy leboruljanak a fenevad hatalma előtt (12). Minden „rábírás” démoni!* Gondoljunk csak bele, minden indulatunk,…

Szerző: refdunantul  2014.05.01. 04:00

Ravasz László szerint a fenevad a rejtett, gonosz istenellenes erők megtestesülése (1). Fenevad minden hatalmasság, amely nem Istennek szolgál, nem Krisztustól várja a megváltást, és azt ígéri a világnak, amit csak Krisztus adhat. Ezért antikrisztusi. A fenevad vonásai: önimádat,…

Szerző: refdunantul  2014.04.30. 04:00

Az asszony az anyaszentegyház, amelyet nagy áradattal, minden dühével üldöz a sárkány, azaz a sátán (15). Az egyháznak, aki a Megváltó Fiút, annak evangéliumát képviseli ebben a világban (18), két nagy sasszárny adatik (14), amellyel a helyére, a pusztába repül, miközben a…

Szerző: refdunantul  2014.04.29. 04:00

Hatalmas evangéliumot olvasunk ebben az Igében, miszerint a gonosz elleni harc már eldőlt a láthatatlan világban.* A gonosz bukása előre elrendelt tény. Ezért a mennyei világ ellenségeit levetették onnan (8).** De a földön is legyőzte a gonoszt az Úr: tekintsünk Jézus keresztjére…

Szerző: refdunantul  2014.04.28. 04:00