A tekercs tartalma nem egyes történeti eseménysorokat jelenít meg, hanem rávilágít a történelem folyamatának lényegére, miszerint Isten a világ kormányzója, Ő jelöli ki annak útját, történelemformáló akarata által. Ez az akarat pedig üdvszerző akarat. A látnok joggal sír…

Szerző: refdunantul  2014.04.13. 04:00

Három életmentő üzenet a mennyei istentisztelet kitáruló ajtaján át jut el hozzánk (1) – 1. Isten imádásának ideje. Ott szünet nélkül imádták az Urat. Isten boldogságot adó uralmának elismerése ott folytonos (8). A mi hitéletünk hullámzik, mint minden más, odaát azonban…

Szerző: refdunantul  2014.04.12. 04:00

Ha valaminek nincs tétje, az elbizakodottá, vagy közömbössé tesz; önhitt, vagy szürkén megállapodott keresztyénné lehetünk így. Belehasít a figyelmeztetés a gyülekezet életébe, miszerint az üdvbizonyosság nem tehet felelőtlenné: kiköphet az Úr, mint a langyos vizet, hogy…

Szerző: refdunantul  2014.04.11. 04:00

Isten nyitja ki az ajtókat, az üdvösség ajtaját ugyanúgy, mint életünk nagy feladatainak és lehetőségeinek ajtaját is. Minden kegyelem: „nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené” (Róma 9,16). Persze vannak tárt ajtók, amelyeket nem az Úr nyitott…

Szerző: refdunantul  2014.04.10. 04:00

Döntő, alapvető írásmagyarázati kérdés, merjük-e az evangélium felől szemlélni az egész Szentírást. Többnyire nem. Így lesz a keresztyénség teherré, amely elhordozhatatlan súlyokat helyez emberekre, a hétköznapi sokféle nyűgök mellett; pedig a segítség, az erő, a…

Szerző: refdunantul  2014.04.09. 04:00

Isten Fia, a feltámadott Jézus győztesként üzen. Ezt a győzelmet a korai egyház ítéletesnek látta, ezért vannak a feltámadott Úrnak mindent megemésztő, tűzlángúan szigorú szemei (18).* Itt minden mérlegre van téve, mindent tudnak, a mérhető cselekedetekre tekintenek. Elhangzik…

Szerző: refdunantul  2014.04.08. 04:00

Kétélű éles kard az Úr szava (12). - Ez a kard szétválaszt. Rámutat arra, ami Istentől való és arra, ami sátáni. Rámutat arra, aki hű és arra is, aki hűtlen (13). Isten Igéje kimondja azt, ami dicséretes, de kertelés nélkül megfogalmazza azt, ami panaszra ad okot (14-15). - Ez…

Szerző: refdunantul  2014.04.07. 04:00