Itt, a kereszten lesz nyilvánvaló Jézus Krisztus küldetése, kiáltásában: „én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” (46) Ez a kárhozat: az Istentől elhagyatottság állapotának szörnyűsége. Ez valójában az ember alapállapota, nyomorúsága, valóságos baja, hogy…

Szerző: refdunantul  2014.03.30. 04:00

A kereszt körül történt események tükrözik azt, hogy milyen az ember, aki kigúnyolja a neki kiszolgáltatott embertársát (31), mindenét elveszi (35), újjal mutogat, káromolja, gyalázza a szenvedőt (39). Ne tévesszük szem elől azt se, hogy itt nem egy „rabló” szenvedésének…

Szerző: refdunantul  2014.03.29. 04:00

Pilátus megpróbál semleges maradni – ezért akarja kihasználni az ünnepenkénti helytartói lehetőséget: szabadon bocsáthat egy rabot, és ha Jézust így szabadon bocsátja, akkor rendeződik ez a „kellemetlen” ügy, anélkül, hogy neki állást kellett volna foglalnia. Jézus…

Szerző: refdunantul  2014.03.28. 04:00

Irigység – a bűn testet öltése, amely minden tettünk mögött ott rejtőzik, amikor a másik ellen fordulunk, és mindenre képessé tehet bennünket. Régóta figyelem, ahogy az emberek valami nemes ügy, vagy igazságot képviselő paragrafus mögé rejtőznek, hogy a saját irigységük…

Szerző: refdunantul  2014.03.27. 04:00

Júdást minősíti az Ige (János 17,12). Ehhez nem tehetünk hozzá semmit. Nem az árulás volt itt a baj, sőt tettét is megbánta, de nem hitte el, hogy van bocsánat (5); emberi síkról nézve ennyit mondhatunk minderről, ám Júdás személye titok, Isten titokzatos döntése húzódik meg…

Szerző: refdunantul  2014.03.26. 04:00

Péter tagadása minden mai tanítványt is alázatra int. Persze egyedül Péter volt abban a helyzetben, hogy szavakkal is megtagadja Urát, hiszen egyedül ő követte a főpap udvaráig, míg a többiek mind elfutottak (56). A félelem kiforgatja az embert, legszentebb ügyét is megtagadhatja.…

Szerző: refdunantul  2014.03.25. 04:00

A vád: Jézus az Isten Fiának mondta magát. Úgy lépett fel, mint Úr, akivel lényegi dolgokban nem lehetett vitatkozni, de aki számos jelben mutatta meg, látható módon isteni hatalmát. Most ez a hatalom abban lett láthatóvá, hogy noha leköpik, megalázzák, kigúnyolják, bottal verik…

Szerző: refdunantul  2014.03.24. 04:00