A hívő ember Krisztusban él, úgy, mint hal a vízben. Krisztus az életeleme. Aki pedig Krisztusban él, annak nincsenek illúziói, mert Urától megtanulta, hogy mi van az emberben, saját magában ugyanúgy, mint a másikban. Ezért, ebben a világban a hívő ember mindenre fel van…

Szerző: refdunantul  2013.12.15. 04:00

Péter első levele, egy korabeli keresztelési beszéd, a pogányságból megkeresztelkedett Krisztus-követőket szólította meg. A régi élet már a múlt.* De Isten könyörült. Új életet adott a Krisztusban. Ennek az új életnek legfőbb jellemzője, hogy Isten akarata érvényesül benne…

Szerző: refdunantul  2013.12.14. 04:00

Előre is bocsánat a primitív képért, amivel most élek, magyarázva az Igét! Ebben a világban, az elismert emberek nevet szereznek, díjakat kapnak, és anyagilag is megbecsültek. Ezzel jár valamiféle hatalom és sok minden más. Az ilyen elismert emberek széles, díszes lépcsőkön,…

Szerző: refdunantul  2013.12.13. 09:02

A hívő feleség küldetése, hogy hiteles életével, alázatos engedelmességével megnyerje férjét is a hitnek. Ige nélkül is lehet Igét hirdetni (1-2). A hívő feleség eme szolgálata ma is aktuális, hiszen sokkal több nő áll az Ige hatalma alatt, mint férfi - noha az igazi…

Szerző: refdunantul  2013.12.12. 04:00

Leragadtam a képnél: Isten népének lelki házzá kell felépülnie. Jézus Krisztus egyik példázata toronyépítésről szól (Lukács 14,28). Talán nem is a számvetés a leglényegesebb ebben a példázatban, mint inkább az a tény, hogy a mi Urunk toronyról beszél és nem viskóról.…

Szerző: refdunantul  2013.12.11. 04:00

Egyedül Isten szent, a világ szentsége Isten jelenléte a világban (15-16). A szentség nem az enyém, hanem az Istené, ezért az én esetemben a szentség soha nem tökéletesség, hanem mindig kegyelmi állapot, Krisztus ajándéka (17-21). Ezért a szentség nem tehet önhitté, világtól…

Szerző: refdunantul  2013.12.10. 04:00

A mennyről „csak” annyit tudunk, hogy sokkal inkább jobb mindennél (Filippi 1,23). Helyünk van a mennyben (4). Ez a bizonyosság boldoggá teszi a készülődést, az „ittlétet”. Bocsánat a profán képért, de olyan ez, mint amikor valaki egy színházjegyet kapott ajándékba…

Szerző: refdunantul  2013.12.09. 04:00