Az Úr eljövetelének ígérete erőt ad a hívő embernek ahhoz, hogy másként éljen, mint ahogy élne; érdemes türelemben, panasz nélkül, egymásra sem panaszkodva, a Krisztusért való szenvedést is felvállalva élni, hiszen az Úr „időben” megérkezik, és kisimít minden ráncot…

Szerző: refdunantul  2013.12.08. 04:00

Félre ne értsük az Igét, nem a szegény az igaz (6), a gazdag meg a gonosz;* mindketten rafinált gonoszok. Csak egyedül az a Valaki igaz, akit megvádoltak, és nem állt ellent (6), egészen a keresztig. Őrá tekintve a szegény nem irigykedik, hanem tud örülni, annak, amije van; megtesz…

Szerző: refdunantul  2013.12.07. 04:00

Feszítenek az érdekeink, sajognak a sérelmeink; ez a kettő elég ahhoz, hogy egymásnak essünk, és egyik fél sem enged egy jottányit sem (1-2). Mi lehet a mi válaszunk minden történésre? Közeledni még jobban Istenhez (7), ellent állni az ördögnek (8); gyötrődve, sírva, gyászolva…

Szerző: refdunantul  2013.12.06. 04:00

A reformátori igehirdetés-értelmezés szerint az igemagyarázat annyi, mint „újramondani” az Igét. Ez megment attól, hogy mi bármit is belemagyarázzunk az Igébe, azaz elkezdjünk uralkodni az Ige felett. Közben ebben az újramondásban Isten Szentlelke kibontja az Igéből az…

Szerző: refdunantul  2013.12.05. 04:00

Tanítani! Óriási felelősség. Isten dolgaira tanítani pedig duplán az.* - Tehát több alázatot: szenvedjük meg a mondanivalót, mielőtt szólunk, bármivel kapcsolatban tesszük is ezt. Többszörösen igaz, ha emberek ügyeit véleményezzük, vagy éppen döntjük el. A legnagyobb…

Szerző: refdunantul  2013.12.04. 04:00

A hit üdvözít egyedül, de az élő hit, amely mindig cselekedetekben mutatkozik meg. Amint újjászülethetett az ember, azonnal cselekszi az Atya akaratát. Nem tökéletesen, nem maradéktalanul, de cselekszi az Atya akaratát. Képpel élve, nem terméketlen, nem meddő (17), hanem terem; ha…

Szerző: refdunantul  2013.12.03. 04:00

Jézus Krisztusba vetett hitünk konkrétan láthatóvá lesz ebben a világban. Ezek közül a mai Ige kiemeli, hogy a hívő ember nem személyválogató. Mit jelent ez? Be kell látnunk, hogy sokféleképpen vagyunk személyválogatók. Ennek leghétköznapibb példája az, hogy nem igazán…

Szerző: refdunantul  2013.12.02. 04:00