Nincs e szakaszhoz pontosabb, ihletettebb magyarázat Ravasz Lászlóénál: „Tulajdonképpen az egész keresztyénségnek, a tanítványi létnek egyetlenegy problémája, a kegyesség gyakorlásának egyetlen tárgya, hogy ne nyugtalankodjék a mi szívünk, és ne féljen (1). Nyugtalanság,…

Szerző: refdunantul  2013.11.10. 04:00

Isten dicsősége megmutatkozott Jézus Krisztus halálában. Júdás árulása, Jézus kínhalálának kezdete. Ennek a „földi” történésnek az isteni oldalát látjuk a mai Igében, amely hirdeti, hogy Jézus halála nemcsak kínhalál, hanem krisztusi váltsághalál, előragyog belőle a…

Szerző: refdunantul  2013.11.09. 04:00

Csak egy? Kik a szereplői ennek a szakasznak? Jézus, aki igen megrendült, mert tudta, hogy Ő az Atya küldötte, aki Isten megváltó szeretetét kijelenti a világnak; ennek útja pedig a kereszt, nemcsak meghalni másokért, hanem elhordozni mások terheit, bűneit, és utat nyitni az örök…

Szerző: refdunantul  2013.11.08. 04:00

Ki kell mondani a lábmosás jól ismert történetének üzenetét:* egy sok tekintetben ördögi sugallat befolyása alatt álló, áruló közegben (2) is lehet, kell, sőt az egyetlen megoldásként kínálkozik: alázatosan szolgálni, lehajolni, alul maradni, átadni magam a másiknak. Akit az…

Szerző: refdunantul  2013.11.07. 04:00

Miért jött Jézus Krisztus? Azért, hogy érvényesítse az Atya akaratát, az örök életet (50). Ő világosságul jött (44), ahogy adventi énekünk vallja: „fényt, éltet hozva jő” (312. dicséret). Nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem, hogy megmentse (47). Tény…

Szerző: refdunantul  2013.11.06. 04:00

Most történik a világ elítélése (31),* mondja Jézus Krisztus, kereszthalálára utalva (24-25). Az eredetiben „krízis” szerepel. Ezzel a „modern” kifejezéssel talán jobban értjük: most van a világ krízise. – Jézus Krisztus keresztjénél látjuk igazán a világ krízisét,…

Szerző: refdunantul  2013.11.05. 04:00

A mi Urunk most engedi az ünneplést,* hogy beteljesedjék a próféta szava (Zakariás 9,9). Közben Isten kézbe veszi az eseményeket, és a sokaság is Isten eszközévé lesz, hiszen anélkül, hogy tudnák, próféciát mondanak Jézus Krisztusról. Ő valóban az Úr nevében jön, valóban…

Szerző: refdunantul  2013.11.04. 04:00