Az ember mindenkori kérdése ez: „Honnan vegyünk kenyeret?” (5) Jézus ezzel a kérdéssel bevonja tanítványait az Ő szolgálatába: áldott méltóság ez, három szempontból is. Egyrészt a tanítványok rádöbbennek tehetetlenségükre; sokkal nagyobb a feladatuk, mintsem azt a saját…

Szerző: refdunantul  2013.10.13. 04:00

A mutatóujj a keresztyénség szimbóluma lehetne, hiszen hitünk és szolgálatunk lényegét fejezi ki, ahogy rámutat valami nálánál fontosabbra, elmutat magáról másra, eszköz; nem ő a fontos, hanem az, ahová mutat. Jézus Krisztus küldetésének is ez a lényege, hogy rámutasson az…

Szerző: refdunantul  2013.10.12. 04:00

Ebből a fontos szakaszból csak a 24. versre tudunk figyelni, amely tömör evangélium, a János 3,16-hoz hasonló. A halál az az állapot, amelybe beleszülettünk. „Hétköznapi nyelven” ezt az állapotot „lelki halálnak” nevezzük. Megváltásra van szükségünk, egyébként a halál…

Szerző: refdunantul  2013.10.11. 04:00

Sokan vannak, akik szenvednek, ne feledd, egyszer te is ezek táborához fogsz tartozni (3), ha még nem lennél közöttük; imádkozz értük, és légy irgalmas egészségesen is, az „egészségesekhez” is. A 38 éve tartó betegséget nem részletezem (5), mert ki tudja, melyikünk miben,…

Szerző: refdunantul  2013.10.10. 04:00

Jézust a csodatételei után befogadták Galileában, a saját hazájában, de „becsülete” továbbra sem volt ott; az itt lakók ugyanis a segítségét, a csodáit akarták Jézusnak, de a személyét, a prófétai szavát és megváltó irgalmát nem. Ez a „galileai hit”: segíts itt és…

Szerző: refdunantul  2013.10.09. 04:00

Van testi és van lelki táplálék. A testi táplálék kell, de nem elég, több kell! Jézus testi éhsége attól az örömtől múlt el, amelyet az Isten nevében elvégzett szolgálat jelentett. Ettől a szolgálattól úgy gyarapszik a lélek, hogy feleslegessé válik sok olyan evilági…

Szerző: refdunantul  2013.10.08. 04:00

Ez a beszélgetés* olyan, mint egy életmentő műtét.* Jézus Krisztus szólítja meg az asszonyt (7), hogy elkezdődhessen az életmentő beavatkozás. Jézus Krisztus sebeket kötöz, de ehhez először fel kell tárni a sebet, ez pedig fáj. A lelepleződés kellemetlen; kínos pontokra tapint…

Szerző: refdunantul  2013.10.07. 04:00