Timóteus valóban nemcsak testvér és munkatárs, hanem bajtárs (Filippi 2,25). A testvér elmélet, a munkatárs civakodás, a bajtárs az krisztusi; aki a bajban is társ, az igazi testvér. Pál máskor is azt írta Timóteusról, hogy nincs mellette hasonló lelkületű ember, mert a többiek…

Szerző: refdunantul  2013.09.29. 04:00

Szolgálatunk maradéktalan teljesítéséről számot kell adnunk az Úr előtt (1). Ez a szolgálat Krisztus ügyének képviseletére vonatkozik, az evangélium mindenkori hirdetésére (5), alkalmas és alkalmatlan időben egyaránt (2). A szolgálat maradéktalan betöltése nem azt jelenti,…

Szerző: refdunantul  2013.09.28. 04:00

Pál Krisztust követte, Timóteus is, de úgy, ahogy Krisztust Pál élte elé. A krisztusi élet pedig: igei tanítás, hiteles élet, szándékban, türelemben, állhatatosságban megmutatkozó hit (10), valamint a Krisztus ügyéért való próbatételek felvállalása. Hangsúlyozom, nem…

Szerző: refdunantul  2013.09.27. 04:00

Az Ige gondolatmenetét követve kell most haladnom, és ezért az üzenet élét nem tudom tompítani; szerettem volna, de nem tudtam. Ez a szakasz tükör, rólunk. Kellemetlen belenézni, de kikerülhetetlen. Ez az Ige bűnbánatra és valóságos megtérésre hív. A kegyesség látszatát…

Szerző: refdunantul  2013.09.26. 04:00

Az Úr szolgájának áldott képessége, hogy az ostoba és értetlen viszálykodásokat, vitákat kerüli; ám a lényegi dolgokban sem vitatkozik, hanem bátran tanítja az Igéből megismert igazságot, mert tanításra (24), és az ellenszegülők nevelésére alkalmassá tette őt az Úr…

Szerző: refdunantul  2013.09.25. 04:00

Felragyogott nekem ma reggel ez a sor:* „Ismeri az Úr az övéit”! (19) Ez az öt szó bizonyosságunk és vigasztalásunk mindenkor. De jó volt ezen a reggelen ezzel az üzenettel elindulni. Amikor beültem az autóba, az indítással egyidejűleg megszólalt a rádióból egy dal,…

Szerző: refdunantul  2013.09.24. 04:00

Bicikliút mellett, egy ház előtt, kosárban, gyönyörű almák halomban, a kosárra ráírva: ingyen elvihető. Néztem egy darabig, később is jártam arra, senki nem vett belőle. Ingyen nem kellett, mert ami ingyen van, az gyanús. Pedig nagy szeretettel tették ki a kosárral teli almát,…

Szerző: refdunantul  2013.09.23. 04:00