Az istenfélő Ezékiás király életének magasságai és mélységei tárulnak fel előttünk. A hívő ember is nyomorult ember, tele hullámzással, csak az Úr kegyelméből az, aki (1Korinthus 15,10). Ez a kegyelem azonban olyan, mint a tenger számára a sziklafal, akár keményen is…

Szerző: refdunantul  2013.01.20. 04:00

Nyomorúságos helyzet ez. Ott áll a kis Ezékiás a hatalmas Asszír birodalommal szemben, aki eddig, Istent gyalázva, mindenkit maga alá gyűrt. Ezékiás fél. Testi szemei a túlerőt látják. Mindig itt vizsgázik a hit, ilyen helyzetekben, amikor emberileg egyértelmű, hogy nincs esély;…

Szerző: refdunantul  2013.01.19. 04:00

Kiben bízol? Kire hallgatsz? Ezékiás az Úrban bízott, Őrá figyelt (3). Először megijedt ugyan, amikor az északi országrész fogságba hurcolása után (Kr. e. 722), az Asszír király, Szanhérib Jeruzsálem ellen fordult (Kr. e. 701), és próbálta kiengesztelni az asszír uralkodót,…

Szerző: refdunantul  2013.01.18. 04:00

Mindennapi kérdésünk: miért úgy történt, ahogy történt? A mai igeszakaszban is olvasunk egy történelmi eseményt: Izráelt legyőzik és fogságba hurcolják az Asszírok. Hallhatjuk az esemény magyarázatát: Izráel királya először megalázkodott a hatalmas Asszíria előtt, adót…

Szerző: refdunantul  2013.01.17. 04:00

Áház, júdai király Asszíriához fordul segítségért; majd teljesen kiszolgálja ezt az idegen hatalmat, mindent felad, idegen oltárt épít, átalakítja a templom berendezését. Nem történik ma is valami hasonló. Vannak hatalmak a világban, és a keresztyénség az evilági…

Szerző: refdunantul  2013.01.16. 04:00

Azarjá király azt tette, ami kedves az Úrnak, de az Úr megverte őt, poklossá lett halála napjáig, ezért egy elkülönített házban lakott, és fia, Jótám irányította helyette az országot (5). Ennek részletes magyarázatát nem itt kapjuk, hanem a Krónikák második könyvének 26.…

Szerző: refdunantul  2013.01.15. 04:00

- Amacjá fiatalon, 25 évesen lett Júda királya, és 29 évig uralkodott (Kr. e. 796-767). – Azt tette, amit helyesnek tart az Úr! De nem teljesen, mert a nép a korábban idegen istenek tiszteletét szolgáló áldozóhalmokon is imádta az Urat (3-4), amit a mózesi törvény tiltott…

Szerző: refdunantul  2013.01.14. 04:00