ISTEN EGYETLENSÉGE, AZ EMBER PORSZEM VOLTA, és kettejük találkozása - ennek az igeszakasznak az üzenete. Isten teremtői munkája (12) utal kikutathatatlan bölcsességére és hatalmára (13-14). Neki nincs szüksége tanácsosra; Ő minden tudás birtokában van. Őelőtte az ember, a népek…

Szerző: refdunantul  2013.06.09. 04:00

Valóságos vigasztalás ez a fejezet. Júda népét a próféta már Babilonban látja (43,14), míg Jeruzsálem romokban hever (44,26).* A kor ebben a fejezetben más, Babilónia legyőzte Asszíriát. Lám, milyen ingatag a világbirodalmak jövője. A Júdai Királyságot Babilónia hurcolta…

Szerző: refdunantul  2013.06.08. 04:00

ISTEN EMBERÉNEK GYENGE PONTJAI. Érzelmei irányították: Babilónia királya meglátogatta a már meggyógyult Ezékiást, aki - talán korábbi betegségének utóhatása miatt - elfeledkezett magáról, és a kelleténél nyitottabban fogadta a vendégeket. Érzelmei és nem a Szentlélek…

Szerző: refdunantul  2013.06.07. 04:00

A halál közelsége*  számadásra hív. Ezékiás nem tökéletes, mert egyetlen ember sem az ebben a világban, de lelkiismerete tiszta: az Úr útján igyekezett járni, megtette, ami tőle tellett; mindezt az Úr teheti egésszé kegyelme által. Nincs nagyobb dolog, mint amikor valaki ezt…

Szerző: refdunantul  2013.06.06. 04:00

Az Istennek kedves lelkigondozásról van itt szó. Mit tesz Ezékiás király, szorult helyzetében?* - Maga elé teríti az asszír király levelét: szembenéz a helyzettel (14). - Zsákruhában böjtöl, önvizsgálatot tart (2), az azonnali „cselekvés” helyett: ez lényeges, egyelőre nem…

Szerző: refdunantul  2013.06.05. 04:00

Mit teszünk, ha szorult helyzetbe torkollik az életünk? Sokféle pótcselekvés jellemző ránk: „A barátom a parkban egy újabb cigit nyújt. Az elvei tiszták, az élet bonyolult” (Zorán). Ezékiás király, az asszír fenyegetés után nehéz helyzetbe került, vezetőként is, hiszen az…

Szerző: refdunantul  2013.06.04. 04:00

Az előző fejezet hazatérésről szóló dicső látomása után visszatérünk a nyomorúságosan reménytelen jelenbe. A hit éppen ez: az Isten ígéreteibe vetett hit reménysége erőt ad ahhoz, hogy szembe nézzünk a jelennel. Hatalmas sereg fenyegeti Jeruzsálemet.* Ezt a reménytelen…

Szerző: refdunantul  2013.06.03. 04:00