Az itt szereplő népek mindazok, akik szövetségbe akartak tömörülni Asszíria ellen. A mai Szudán és Etiópia területéről lehet szó, Dél-Egyiptomról, akik Kr. e. 705 körül Júda királyát is megpróbálták bevonni egy Asszíria ellenes szövetségbe (2Királyok 18,7). Ezért…

Szerző: refdunantul  2013.05.12. 04:00

Rám nézett a magyar vizsla kutyánk.* Bárcsak mi tudnánk úgy az Úrra tekinteni, ahogy ez vizsla a gazdájára! Minden találkozáskor ugyanazzal a kitörően friss örömmel fogad. Ha valami rosszat tett, és szidást kapott, először elbujdokol, de aztán előjön, rám tekint, és kéri a…

Szerző: refdunantul  2013.05.11. 04:00

Júdát és Moábot sok minden összekötötte.* Volt, amikor az éhínség idején ők menekültek Moáb földjére, és befogadást kaptak (Ruth könyve). Most Móáb népe talál menedéket Júdában. Megérdemelt az ítélet, de még van menekvés (1).** Isten népének az a feladata, hogy…

Szerző: refdunantul  2013.05.10. 04:00

Meddig könyörül az Úr? Megúszhatok dolgokat, de előbb-utóbb csak elér valami; most megúsztam, de végül mégis halál lesz a vége (Woody Allen). Az Úr könyörülete túlmutat a pillanatnyi megmenekedéseken, mert Ő a halált győzte le Krisztusban, ezért végleg könyörült rajtunk.…

Szerző: refdunantul  2013.05.09. 04:00

Megkönyörül az Úr az övéin, továbbra is őket választja. Gondold át, hányszor megtapasztaltad könyörületét, életfordító nagy eseményekben ugyanúgy, mint a hétköznapi ügymenetben, és a kétségbeesés határán is. Ez a tapasztalat pedig annak bizonysága, hogy az Ő tulajdona…

Szerző: refdunantul  2013.05.08. 04:00

Ézsaiás könyvének második nagy szakasza a 13-23 közötti fejezetek anyaga, amely idegen népek elleni próféciákat tartalmaz. A próféciák nem időrendben hangoznak el. Komoly kortörténeti tájékoztatásra lenne itt szükség. Ezt az internetes változatban olvashatják.* A…

Szerző: refdunantul  2013.05.07. 04:00

Milyen forrásból iszol? Ez a hálaadás* vallja, hogy a földi életre is kiható üdvösség nem található meg másban, csakis az Úrban. A jogosan haragvó Isten a megoldás és vigasztalás egyetlen forrása lesz. Csak úgy találunk üdvösségre, ha annak az Istennek karjaiba menekülünk,…

Szerző: refdunantul  2013.05.06. 04:00