Vannak olyan templomok, ahol a bejáratnál olvasható a gyülekezetben szolgált lelkészek és gondnokok névsora. A nevek és arcok mögött korszakok húzódnak, azok minden küzdelmével: ez Isten népének története egy gyülekezetben; továbbá annak kifejezése, hogy Isten gondoskodik…

Szerző: refdunantul  2013.03.31. 04:00

– A romos város felépül, és megtelik élettel. Isten jogos ítélete rombolta le, és az Ő kegyelme által épülhetett most újjá. Isten kegyelme nélkül mindent elural a romlás és a pusztulás: az arcodat, a gondolataidat, a kapcsolataidat, a kincseidet, a városaidat, a világodat.…

Szerző: refdunantul  2013.03.30. 04:00

Polgári és vallási vezetők, valamint az egész nép elhatározta, hogy megtartják a mózesi törvény előírásait (1). Ezt okiraton rögzítették, és átok terhe alatt, esküvel kötelezték magukat az engedelmességre (30). Azóta sokat változott a világ. A szabadság mindenek fölé…

Szerző: refdunantul  2013.03.29. 04:00

A megújulás tartalma, teológiája: a törvény és az evangélium viszonya. Nehémiás korában Isten Igéjére még, mint törvényre figyeltek, azóta mint evangéliumra tekintünk az Igére. Az egész bibliai üzenet sava-borsa a kettő viszonya. A törvény az irány és a korlát, ami vezet…

Szerző: refdunantul  2013.03.28. 04:00

A megújulás folyamatát olvassuk ezekben a fejezetekben. 1. A megújulás alapelvei, az újjáépített Jeruzsálemre gondolva. Az alap: az Ige. A lábazat: az elődök és az azoktól kapott örökség (7. fejezet). A fal: a hitünkben való erősödés egymás között. A kapu: a küldetésünk…

Szerző: refdunantul  2013.03.27. 04:00

Itt egy népet, Isten Igéjére figyelve vezetnek. Először a vezetők igyekeztek egyre jobban megérteni az Igét. Ezért a családfők, a papok és léviták, a felelős őrállók rendszeresen összegyűltek, hogy jól megértsék a törvény szavait. A törvény szavait pedig mi, Krisztusban…

Szerző: refdunantul  2013.03.26. 04:00

A megújulás tegnap csak érintett lépéseit olvassuk itt. Egy emberként gyűltek össze, az Isten Igéje köré (1). Akik már értették Isten Igéjét (2), azok felolvasták, szakaszokra osztva magyarázták Isten szavát (8), és úgy tették ezt, hogy a nép értse (8). Közben mindenki…

Szerző: refdunantul  2013.03.25. 04:00