Illés az egész szolgálatát fenyegetettségben végezte. A prófétai szolgálat ezzel jár. Ezt Illés fel is vállalta (1). Egy konkrét esemény azonban kizökkentette őt. Jezabel halálosan megfenyegette (2). Illés ekkor megijedt, elhagyta az Úr által kijelölt helyét, hogy mentse az…

Szerző: refdunantul  2012.12.23. 04:00

Illés döntésre hívta a népet. A nép azonban nem vállalta a döntés felelősségét, hallgat (21). Illés fájdalmasan egyedül maradt. (22) Amikor útelágazáshoz érünk, nem lehet erre is meg arra is haladni, főként nem lehet az „arany középutat” választani, mert ott árok,…

Szerző: refdunantul  2012.12.22. 04:00

„Ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem.” (Róma 5,20) Áháb még inkább azt tette, amit rossznak látott az Úr, sokkal inkább, mint elődei (16,30), amit tetézett, hogy elvette az idegen szidóni király lányát, Jezabelt (16,31). Ezzel idegen vallási…

Szerző: refdunantul  2012.12.21. 04:00

Isten gondoskodik Illésről, kiárad kegyelme egy emberre, majd rajta keresztül egy özvegyasszonyra és annak haldokló fiára (8-24), hogy aztán, hosszú küzdelem után kiáradjon népére is. Ez a kiáradó kegyelem azonban soha nem ad okot elbizakodottságra, hanem arra emlékeztet, hogy…

Szerző: refdunantul  2012.12.20. 04:00

Isten népe elhagyja az Urat, és szakadnak szerteszét, északra és délre, majd északon is kétfelé (21). Az ilyen egyház nem tudja meggyőzően betölteni küldetését, sőt arra méltatlanná lesz. A keresztyénségnek, ezen belül a protestantizmusnak nem tesz jót az egyén uralma, vagyis…

Szerző: refdunantul  2012.12.19. 04:00

Emberi dicsőség az, amit itt olvasunk, királyok hőstetteit, egyéb dolgaikat, amelyeket Isten nélkül cselekedtek Izráel királyai: Jeroboám, Nádáb, Baasá, Élá, Zimri, Omri, Áháb. Lehangoló, ugyanakkor tanulságos, mennyi szenvedés jár nyomukban, beleértve házuk népét is. Az Úr…

Szerző: refdunantul  2012.12.18. 04:00

Igénk világosan megfogalmazza a bűn természetét, miszerint aki vétkezik, az másokat is vétekbe visz; tévesztéseink miatt sokan szenvednek (30). A bűneinkkel bosszantjuk Istent, viaskodásba keveredünk egymással, miközben fal épül ember és ember, közösség és közösség között…

Szerző: refdunantul  2012.12.17. 04:00