Az ammóniak Lót utódai, akik Isten népének ellenségeivé lettek, ezért a mózesi törvény szerint még tízedik nemzedékük sem tartozhat az Úr gyülekezetéhez (5Mózes 23,4-6). Dávid mégis, mint Isten szerint kedves király, krisztusi lelkülettel teszi meg feléjük az első lépést,…

Szerző: refdunantul  2012.11.04. 04:00

Szép történet. Dávid hűséggel megemlékezett Saul király még megmaradt háza népéről, egykori igaz barátja, Jónátán emléke miatt; Jónátán pedig Saul fia volt. Ezért gondoskodott Dávid Saul egykori szolgájáról, és annak unokájáról, Jónátán fiáról, Mefibósetről, aki…

Szerző: refdunantul  2012.11.03. 04:00

Dávid rettenetes dolgokat művelt. Kötéllel mérte meg a legyőzöttek magasságát, és a magasakat kivégeztette, talán a nálánál magasabbakat? (2). Huszonkétezer arám embert levágatott, nemcsak harcosokat, hanem a civil lakosságot is (5). Így segítette meg az Úr Dávidot, olvassuk.…

Szerző: refdunantul  2012.11.02. 04:00

Joggal jutott eszébe Dávidnak, amikor ő már palotában lakott, hogy az Úr temploma még mindig sátorlapokból áll. Dávidnak fontos az Úr ügye. Nem magának akar emléket állítani, amikor templomot akar építeni az Úrnak. Isten válasza azonban azt hangsúlyozza, hogy a templom…

Szerző: refdunantul  2012.11.01. 04:00

Áldott reformációi Ige a mai. Ahogy Isten ládáját az Őt megillető helyre viszik, benne Isten tíz Igéjével, úgy kell nekünk is Isten Igéjét féltő szeretettel óvni, komolyan venni, megbecsülni. Ma különösen, amikor „vallásos zsenik” közvetlen kapcsolatot ígérnek az…

Szerző: refdunantul  2012.10.31. 04:00

Valóban áttört az Úr Dávid ellenségein, mint a víz a gáton, feltartóztathatatlanul (20). Ő lett egész Izrael királya. Ő tehette az ország fővárosává Jeruzsálemet. Sőt még a környező népeket és királyokat is szövetségesévé tette az Úr, ezért hozott Tirusz cédrusfákat…

Szerző: refdunantul  2012.10.30. 04:00

Kiben bízhatunk, amikor kiszolgáltatottak, kimerültek vagyunk, netán éppen alszunk? Bízhatunk a saját embereinkben? Nem adnak fel, ha fordul a kocka, és érdekeik mást kívánnak? Izráel királyát a saját emberei ölik meg, aljasul, amikor kimerülten alszik: hasba döfik és…

Szerző: refdunantul  2012.10.29. 04:00