Rettenetes lesz! Az ötödik trombitaszóra skorpió erejű sáskák jönnek fel a mélységből, és megadatik nekik, hogy ne megöljék, hanem kínozzák azokat, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje (4-5). Olyan kínok ezek, amelyekben az emberek keresnék inkább a megsemmisítő…

Szerző: refdunantul  2012.09.23. 04:00

Beszélgettem valakivel, aki komoly, tudós ember, igazán keresi az Urat. Azt kérte tőlem, hogy foglalkozzunk már valós kérdésekkel, és életszerű problémákat vessünk fel végre; ezekre pedig ne az állandóan hangoztatott, kegyesen sablonos feleleteket adjuk, amelyekkel a ma embere nem…

Szerző: refdunantul  2012.09.22. 04:00

Jogos a harag napja, mert sok a „tévesztés” ezen a világon. Ki maradhat meg? Csak az, akit az Úr elkülönített a bárkában, akinek az Úr megnyitotta a „bárka” ajtaját; más oldalról megfogalmazva, aki komolyan vehette az Úr szavát és engedve a hívásnak, bement a bárkába.…

Szerző: refdunantul  2012.09.21. 04:00

Félelmetesek ezek a képek, és félelmet ébreszthet bennünk az egész fejezet, sőt az egész Jelenések könyve; de magát a Szentírást is lehet úgy olvasni, hogy abból mindig csak az ítéletet olvassuk ki, mert bennünk nem győzedelmeskedett még igazán az evangélium. - A fehér lovas…

Szerző: refdunantul  2012.09.20. 04:00

A Jelenések könyve magyarázatának fontos szempontja lehet, hogy ne a részleteknek adjunk külön-külön jelentést, hanem azt keressük, hogy ezek a látomásbeli részletek együtt milyen üzenetet hordoznak. Ez nem zárja ki persze azt, hogy az egyes részleteknek is lehet szimbolikus,…

Szerző: refdunantul  2012.09.19. 04:00

Nyitva van a menny ajtaja. Krisztus hatalma megnyitotta azt. A mi világunkban szerzett tapasztalati bázis alapján nem határozhatjuk meg, milyen a menny. A mai Igéből annyit bizonyosan megtudunk, hogy ott istentisztelet zajlik. A mennyei istentisztelet annak végérvényes elismerése, hogy az…

Szerző: refdunantul  2012.09.18. 04:00

Isten népe ismeri az Isten akaratát, és ehhez az akarathoz igazítja életét: határozottan igent mond arra, ami helyes Isten előtt, és nemet mond arra, amit az Úr Igéje rossznak tart. Hétköznapi ügyekben gyakran tanácsos lehet az arany középút. Múlandó ügyekben felesleges az időt…

Szerző: refdunantul  2012.09.17. 04:00