Reggel nem tudtam kinyitni a parókia ajtaját, beragadt a zár. Hiába erőltettem, nem fordult el a kulcs. - A menny ajtaja nincs bezárva, sőt, ezt az ajtót Isten kitárta, amelyen keresztül betekinthetünk az Ő országába. Isten nyitott ajtót adott elénk. Ez az ajtó: Krisztus (János…

Szerző: refdunantul  2012.09.16. 04:00

Ez az intés a  látszatkeresztyénség” ellen szól . Krisztus az, akinél az Isten „hét lelke” van, vagyis a Lélek teljessége. Ő az, aki a Lélek hiányát kifogásolja Szárdiszban, és Szentlelket ígér. A „lelketlen” keresztyénség kritikája ez, ha pedig nincs jelen a…

Szerző: refdunantul  2012.09.15. 04:00

A gyülekezet tagjai hitben, szeretetben, állhatatosságban élnek, sőt növekednek a hitben, mert utóbbi cselekedetei többet érnek a korábbiaknál (18-19). De nem elég hitben élni, és abban növekedni, a sajátjaink között, ha közben nem formáljuk  azokat, akik között élünk! Nem…

Szerző: refdunantul  2012.09.14. 04:00

Akit Isten az ítéletben a második halállal sújt, azt kizárta az örök életből, és a kárhozatba taszította. Az Övéi azonban győztesként kerülnek ki a megpróbáltatásokból, és azokban hűséggel hirdetik és élik a Krisztust. Nekik is át kell ugyan menni a testi halálon, de…

Szerző: refdunantul  2012.09.13. 04:00

Efezus Kis-Ázsia fővárosa, híd Kelet és Nyugat között. Pál három évig tartózkodott itt, hiszen ez a város volt ázsiai missziójának központja. Az itteni gyülekezetet dicséret illeti, mert állhatatos, terhet visel az Úrért, és nem fáradt meg. (1-3). De ezután megszólal a…

Szerző: refdunantul  2012.09.12. 04:00

Az ember önmagának él, érdekei szerint, ez a bűn gyökere: „önmagába szédült üresség, önösség, énesség” (Panneneberg), és minden rossz, baj, feszültség, gyűlölet ebből származik. „Ha az emberiség meg akar szabadulni attól a pokoltól, amelyet magának készített,…

Szerző: refdunantul  2012.09.11. 04:00

Hallható az Isten! Nem látható testi szemekkel (János 1,18), ezt el sem viselhetnénk (Ézsaiás 6,5), de kijelentésében kitapintható keze nyoma, megtapasztalható jelenléte; Jézus Krisztusban, és a róla szóló bizonyságtételben, az írott és hirdetett Igében pedig megragadható…

Szerző: refdunantul  2012.09.10. 04:00