A gyülekezet az Isten által kihívottak közössége, akik az Ige tanítására figyelve épülnek; együtt és egymásért imádkoznak; egymás között a szeretetet gyakorolják; miközben mindig készen várják az Úr visszajövetelét (20-21). Mindezt azonban azért tehetik, hogy áldássá…

Szerző: refdunantul  2012.09.09. 04:00

 1. Milyenek az istentelenek? Zúgolódók, sorsukra panaszkodók; szenvedélyeik, ösztöneik szerint élnek; fennhájazók, és hatalomra vágynak, ezért érdekből szólnak és építenek kapcsolatokat (16); csúfolódók, és közben szakadásokat támasztanak (18-19); azaz mindenestől testi…

Szerző: refdunantul  2012.09.08. 04:00

Ahol az üdvösségről bizonyságot tesznek, ott az intésnek is helye van (3). - Ez az intés határozott, világos, bátor, kompromisszumok nélküli. - Az intés tartalma, hogy aki elhagyja Istentől rendelt helyét (5-6), az hűtlenségében megindul a lejtőn, és beszédében (10),…

Szerző: refdunantul  2012.09.07. 04:00

Az üdvösség azoké, akik elhívottak, akiket az Atya szeretett, és Jézus Krisztus megtartott (1). Erről a közös üdvösségről szól a keresztyén bizonyságtétel (3): Isten kiválasztott, szeret, Krisztusban megtart. Amennyiben ezt hiszed, mindent erre alapozol, erről teszel…

Szerző: refdunantul  2012.09.06. 04:00

Három személyt említ ez a levél. - 1. Gájusz, a levél címzettje, aki az igazságban jár (3), azaz Krisztusban újjászületett ember, éppen ezért testének és lelkének jó dolga van (2). Gájusz egyenes ember, hiszen az igazságban jár. Az egyenesség azt jelenti, hogy úgy jár az Úr…

Szerző: refdunantul  2012.09.05. 04:00

Két nagy témája van ennek a levélnek. Az egyik téma az igazság és a szeretet kapcsolata (4-6), a másik pedig az ottani tévtanítókhoz való viszony (7-11). Nagy feladat, ismerni az igazságot, és szeretni azokat, akik nem ismerik azt, mégpedig úgy szeretni őket, hogy nem feladjuk a…

Szerző: refdunantul  2012.09.04. 04:00

Nehéz ebben a szakaszban a halálos és nem halálos bűn közötti megkülönböztetés. Bibliai nézőpontból minden bűn halálos (Róma 6,23), és nincs olyan emberi tevékenység, ami engesztelést szerezhetne. Éppen ez a levél hangsúlyozza, hogy Jézus Krisztus vére minden bűntől…

Szerző: refdunantul  2012.09.03. 04:00