- A hívő ember nem fáradhat meg, modern kifejezéssel szólva, „nem éghet ki”, nem keseredhet meg, mert a keserűség, mint a ragály, terjed (15). - Ne legyünk olyanok, mint Ézsau, aki lemondott az áldásról, földi javakért (16-17). - A Sínai hegyi, ószövetségi kijelentés…

Szerző: refdunantul  2012.08.19. 04:00

Mai Igénk egy fontos témát hoz elénk, a fenyítés témáját. 1. Isten megfenyíti övéit, mint atya a fiát (5-8), ez kegyelmi állapot, jelezve, hogy gyermekei vagyunk. Ő félt, szeret, így nevel,  érlel bennünket. 2. A fenyítés oka a bűn nyomorúsága, miszerint olyanok vagyunk,…

Szerző: refdunantul  2012.08.18. 04:00

1. Fussuk meg a hit előttünk lévő pályáját, letéve a felesleges terheket és a minket megkötöző bűnt, ahogy a hit hősei tették. 2. Ezt csak Jézus Krisztus megváltó kegyeleme és ereje által vagyunk képesek megtenni, mert Ő nemcsak a hit példája, hanem minket is újjászül erre…

Szerző: refdunantul  2012.08.17. 04:00

Most csak erre az egy igevers részletre fókuszálunk, persze az egész szakasz összefüggésében. Vannak, akik erőt, csodás győzelmeket kaptak az Úrtól (32-35), és vannak olyanok, akik sok nyomorúság és szenvedés után meghaltak. Úgy tűnt, az Isten nem volt velük, nem hallgatta meg…

Szerző: refdunantul  2012.08.16. 04:00

Egy város téravató ünnepségén voltam a napokban. A polgármester az ünnepi beszédben hangsúlyozta, hogy a két éves beruházás alatt mennyi igaztalan vád, hazugság, bizalmatlan, gyanakvó kérdések sorozata bombázta őt: miért most, miért így, miért ők, miért ennyiből, miért…

Szerző: refdunantul  2012.08.15. 04:00

Ábrahám feltétlenül bízott Isten ígéreteiben, még akkor is, amikor egyetlen fiát kérte tőle az Úr, mert hitte, hogy az Úr gondoskodik róla (17); „Az Úr gondoskodik, az Úr hegyén a gondviselés” (1Mózes 22,14). Ábrahám ugyanis tudta, hogy Isten akár még a halálon túl is…

Szerző: refdunantul  2012.08.14. 04:00

1. .MAGYARÁZAT: Ábrahám a hit hőse, mert bízott Isten ígéretében (11), és engedelmeskedett Isten szavának (8), amikor elindult az Isten által kijelölt úton, noha nem tudta, hova megy, de szeme előtt az örök, mennyei haza lebegett, amelynek alkotója az Isten (10 és 15). 2.…

Szerző: refdunantul  2012.08.13. 04:00