E földön „hasadt” minden. Itt valahány jó dolgot csalódás, megszürkülés és elmúlás követ, előbb – utóbb. Egy testvérem biztatott, ne csüggedjek a sok feladat miatt: elmúlik! E világban ha ütöttünk tanyát, akkor ha hétszer, vagy hetvenszer hétszer próbálkozunk is, nem…

Szerző: refdunantul  2012.08.05. 04:00

Jézus Krisztus, mint főpap, más, több, mint a lévita papság. Ezt a másságot, ezt a többet fejezi ki az Ige azzal, hogy Jézus Krisztus a Melkisédek rendje, és nem a léviták rendje szerinti főpap. A lévita pap származása által pap, és az Isten törvénye állította őket a papi…

Szerző: refdunantul  2012.08.04. 04:00

Jézus Krisztusban egy más pap támad (15), nem a léviták törzséből, hanem egészen más rend (a Melkisédek rendje) szerint. Isten az Ószövetségben előkészítette ezt az egészen újat, de ettől kezdve ez az egészen új van érvényben. A megtorlás, a büntetés helyébe a „jobb…

Szerző: refdunantul  2012.08.03. 04:00

A mai Ige az akkor ismert képekkel hangsúlyozza, hogy Jézus Krisztusnál nincs nagyobb, Ő fölötte van minden evilági identitásnak, képződménynek, összefonódásnak, vallásnak. Olyan, mint egy Melkisédek nevű papkirály volt egykor, akiről annyit tudunk, hogy megáldotta Ábrahámot,…

Szerző: refdunantul  2012.08.02. 04:00

Csalódhattunk már többször, mert a nekünk tett ígéretek csak ígéretek maradtak. Bízzunk, reméljünk, de ne várjunk ígéretekre, és mi is megfontoltan ígérjünk. Gondoljunk Jézus Krisztus példázatára: az a szolga teljesítette a Gazda szándékát, aki azt mondta, hogy nincs kedve…

Szerző: refdunantul  2012.08.01. 04:00

Tegnap arról olvastunk, hogy lehetetlen, hogy akik visszaestek, ismét megtérjenek. Isten azonban jobbat gondol rólunk, ami üdvösséggel jár (9). Eleshetnek az övéi is, de soha többé nem esnek vissza a halálba, mert az Isten szeretetétől senki és semmi nem választhat el minket soha…

Szerző: refdunantul  2012.07.31. 04:00

Jézus Krisztus örök üdvösség szerzőjévé lett mindazoknak, akik engednek neki, vagyis akik belátják, hogy Ő az Úr, aki egyedül tud segíteni rajtuk. Ez az evangélium: van tényleges segítség, szabadítás. Ezt az örömhírt nehéz megmagyarázni, mert ennek ismerete felülről való…

Szerző: refdunantul  2012.07.30. 04:00