Szükség van közbenjáróra, mert olyan messze vagyunk az Úrtól, és olyan erőtlenül bele vagyunk ragadva emberlétünk nyomorúságába. Az ószövetségi főpap ilyen közbenjáró volt (1-3): - az emberek közül választották, miután Isten elhívását felismerték a választotton (4), -…

Szerző: refdunantul  2012.07.29. 04:00

Isten Igéje ma is élő és ható. A dolgok egyedül az Ő világosságában lesznek egyértelműek: mi az ami jó és rossz, lényeges és lényegetlen, igaz és hamis. Az Ő Igéje ezt a rendet hirdeti meg nekünk. Ez nem egy lelketlen rend, hanem egy féltő szeretettel teli rend, ami a javunkat…

Szerző: refdunantul  2012.07.28. 04:00

A nyugalom egyre ismeretlenebb a ma embere számára. Minél istentelenebb lesz ez a világ annál ingerdúsabbá és rohanóbbá válik, míg végezetül eljutunk odáig, hogy, noha fáradtak vagyunk, de mégsem esik jól a csend, a tevékenység hiánya, a pihenés lehetősége. Isten Igéje…

Szerző: refdunantul  2012.07.27. 04:00

Bizony vannak olyan helyzetek, amikor el lehet keseredni. Az elkeseredésből lehet belekeseredés, amikor az ember nem lát kiutat. A hívő ember is ismeri ezt az érzést, mert bizony bele lehet keseredni abba a fájdalmas tapasztalatba, amikor az illúziók köde felszáll, és kiderül, hogy…

Szerző: refdunantul  2012.07.26. 04:00

Jézus Krisztus nagyobb mindenféle angyaloknál, de nagyobb Mózesnél is. A levél olvasói Mózest Isten legnagyobb küldöttének tartották (2), hiszen általa kapták az Úrtól a törvényt. Isten kijelentése szerint azonban Mózes is csak egy tagja annak a háznak, amelynek építője és…

Szerző: refdunantul  2012.07.25. 04:00

A levél keletkezésének idején divatos képzelgések terjedtek el, amelyek az emberi lélek üdvösségének útját angyalok sokaságától tették függővé. Akkor is, azóta is mennyi képzelgés veszélyeztet minket. Az Ige határozottan hangsúlyozza, hogy Isten mindent Jézus Krisztus…

Szerző: refdunantul  2012.07.24. 04:00

Az ószövetségi és az újszövetségi kijelentést egymás mellett látjuk itt. Az ószövetségi kijelentést, és annak szívét, a törvényt, a korabeli hagyomány szerint angyalok által kapták az Úrtól. Erre utal igeszakaszunk, amikor angyalok által hirdetett Igéről beszél (2). Ez a…

Szerző: refdunantul  2012.07.23. 04:00