Jézus Krisztus feljebb való minden lénynél, tehát az angyaloknál is (4). Itt az „angyalok” kifejezés minden szellemi, emberfölötti lényt magába foglal. Ez az evangélium: Jézus Krisztus az életünk ura, ezért semmiféle hatalmasság nem uralkodhat rajtunk. Ezt az üzenetet a mai…

Szerző: refdunantul  2012.07.22. 04:00

Ez a bibliai könyv arra mutat rá, hogy az Írás igazi értelme Jézus Krisztus: - aki által Isten e végső időkben egyértelműen szólt hozzánk (2), és megmutatta magát nekünk; - aki által hordozza ezt a világmindenséget, - aki által megtisztított bennünket (3). Amennyiben Őt, az…

Szerző: refdunantul  2012.07.21. 04:00

Aki a Krisztusban van, az mássá lesz. Hemzseg a mai Ige üzenete a Krisztusban történt változás jeleitől: – megparancsolhatnám, de csak kérem (9;. – haszontalan voltam, most hasznossá lettem (11); – visszaküldöm, pedig magamnál akartam tartani (12); - jócselekedetem ne…

Szerző: refdunantul  2012.07.20. 04:00

Ravasz László hangsúlyozza, hogy ebben a levélben nincs semmi üdvtörténeti esemény, hitigazság, vagy általános érvényű értékítélet. Ez az irat arról beszél, hogyan mutatkozik meg a hit elmélete a mindennapok gyakorlatában, akár konkrét társadalmi kérdésekben is, mint…

Szerző: refdunantul  2012.07.19. 04:00

Megváltozott világunkban vannak olyan igehirdetési módszert képviselő irányzatok, amelyek szerint nem kell kimondani konkrét üzeneteket, és megfogalmazni igei válaszokat, hanem kapcsolatot kell teremteni az igehallgatóval, és az igehallgató majd megfogalmazza maga számára szükséges…

Szerző: refdunantul  2012.07.18. 04:00

Az Istennek való engedelmesség a fölénk rendelt embereknek való engedelmességben mutatkozik meg (1), kivéve, ha Isten ügye elleni dologra akarnának késztetni bennünket (nem Isten akarata elleni cselekvésről, hanem az Isten ügye elleni cselekvésről van szó, mert sajnos Isten…

Szerző: refdunantul  2012.07.17. 04:00

Az evangélium tömören ez: Krisztusban megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Mai Igénk arra mutat rá, hogy mi minden következik ebből. Ez az örömhír „nevel” bennünket, újjászül, hogy megtagadjuk a hitetlenséget és a világi kívánságokat. Uram, annyi kívánság van…

Szerző: refdunantul  2012.07.16. 04:00