Bátorság, szabad út, bizodalom; ezeket ajándékozta nekünk az Isten, amikor elküldte Jézus Krisztust. Őnélküle félelem, szabadságnak tűnő halálos fogság, és bizalmatlansággal megtömködött bizonytalanság adatik nekünk. Őbenne, hit által azonban felragyog előttünk a…

Szerző: refdunantul  2012.07.01. 04:00

Jézus Krisztus ledöntötte azt a válaszfalat, ami zsidók és nem zsidók között emelkedett (14). Akik távol voltak, most közel kerültek (13). Ám nem elég az Úr közelében lenni, hanem  mindnyájunknak az Úrban kell lenni, mindenkor Őbenne bízva. Jézus Krisztus békességet teremt,…

Szerző: refdunantul  2012.06.30. 04:00

Milyenek voltunk? Élő halottak, akik engedetlenül, a világ életmódja szerint éltek, érzékien és haraggal megterhelten (2-3). De Isten új életre keltett minket, feltámasztott a halálból, és eljövendő világának gazdagságát már ebben a világban megízlelteti velünk (1; 4-7).…

Szerző: refdunantul  2012.06.29. 04:00

Pál tömören összegzi a Krisztus-esemény lényegét: feltámadott, ül az Atya jobbján, és az Atya mindent lábai alá vetett, feljebb helyezte Őt minden méltóságnál, hatalmasságnál, erőnél és uralomnál, minden névnél, akiben az emberek bíznak. De jó tudni, hogy Jézus…

Szerző: refdunantul  2012.06.28. 04:00

Isten áldott, mert Őbenne nincs semmi fogyatékosság és hiány. Az áldott Isten megáldotta az övéit, a Krisztus Jézusban, hogy mi is áldottak legyünk, és minden hiánytól és fogyatékosságtól mentesen megtapasztaljuk az élet teljességét. Mennyei világának gazdagságát…

Szerző: refdunantul  2012.06.27. 04:00

Bátran tégy hitvallást Krisztusba vetett üdvbizonyosságodról, ha valaki azt megkérdőjelezné, de vitatkozni nem kell. Az Úr majd igazolni fog. Minden erőtlenséged ellenére megmutatkozik rajtad az Ő jelenléte, és hatalma, anélkül, hogy te bármilyen módon is hatalmaskodnál (4).…

Szerző: refdunantul  2012.06.26. 04:20

Itt konkrétan utal az apostol arra, hogy mi volt a kifogás ellene. A gyülekezetben kialakult „ellenzék” megkérdőjelezte, hogy Pál által valóban a Krisztus szól (2). Na ezt így nem mondták az apostol szemébe, és a háta mögött is finoman fogalmaztak, miszerint keresik annak…

Szerző: refdunantul  2012.06.25. 04:00