Aki meg van győződve arról, hogy ő a Krisztusé, az a másik emberre is reménységgel tekint (7). Az apostolra nem így tekintettek. Mi mindent beszéltek a háta mögött, ami természetesen annak rendje-módja szerint visszajutott hozzá, miszerint csak távolról kemény, egyébként egész…

Szerző: refdunantul  2012.06.17. 04:00

A szentek iránti szolgálatról szólt az apostol a tegnapi Igében is, és ezt az üzenetet bontja ki ma. A Biblia szerint azok a szentek, akik Jézus Krisztusban hisznek, vagyis akiket Isten a maga számára elkülönített. Szentségük tehát nem tökéletességükben, azaz önmagukban van,…

Szerző: refdunantul  2012.06.16. 04:00

Az apostol bízik a korinthusi adakozás tisztaságában, és az adakozók készségében, mert ismeri buzgóságukat, amely másokat is magával ragad. Ez egy fontos üzenet buzgó (és nem túlbuzgó) hitünk, amely először mindig a szentek gyülekezetében bontakozik ki (1), másokat is…

Szerző: refdunantul  2012.06.15. 04:00

Az adakozás kapcsán kikerülhetetlenek az „anyagiak”, tágabban fogalmazva, nincs az a „szent közösség”, aki ne kényszerülne e világ keretei között előbb utóbb intézményesülni, könyvelni, működési szabályzatot alkotni, és képviseleti rendszert…

Szerző: refdunantul  2012.06.14. 04:00

A valódi hit, mindig Igére figyelő hit, annak tartalmát is csak az Igéből nyerheti. E hit forrása pedig a testet öltött Ige, Jézus Krisztus, és a vele való közösség. Ebből a hitből megszentelt élet, vagyis szent igyekezet következik, amelynek tetten érhető jele a szeretet. Pál…

Szerző: refdunantul  2012.06.13. 04:00

A hívő ember tudja, hogy még szegénységében is mennyi mindene van, így szegénysége a tisztaszívűség gazdagságát termi (2), és ereje szerint, önként ad. Az Úr nem kér lehetetlent, csak annyit, ami az adott helyzetben és lehetőségeink között adható és cselekedhető (3).…

Szerző: refdunantul  2012.06.12. 04:00

Az Ige szerint kétféleképpen lehet megszomorodni: a világ szerint, és Isten szerinti módon (10). Az egyik halálos, a másik megtérésre segít és üdvösséges. Tele vagyunk halálos szomorúsággal, ide értve közömbösségeinket, agresszív túlpörgéseinket ugyanúgy mint gyáva és…

Szerző: refdunantul  2012.06.11. 04:00