Az evangélium erőforrás. Ez az erő azonban törékeny cserépedényekben van. Isten ugyanis a megváltás örömhírét a törékeny és gyarló emberre bízta, valamint a törékeny emberi beszédre, az igehirdetésre. Cserépedény voltunk halálunkig figyelmeztet, hogy ez az erő az…

Szerző: refdunantul  2012.06.03. 04:00

A tegnapi Igében olvastuk, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság (3,17). A szabadság azonban csak az Úrnak való szolgálatban, azaz „igában”, kordában, Isten által készített kalitkában élhető meg igazán; de ez az iga gyönyörűséges és könnyű (Máté 11,30).…

Szerző: refdunantul  2012.06.02. 04:00

- Minden Istenbe vetett bizalom tartalma csakis Jézus Krisztus (4). – Alkalmasságunk, bármely feladatra, még inkább a szolgálatra, leginkább pedig a hitre: az Úrtól van, így egyikünk sem lehet elbizakodott (5). - Az Ó és Újszövetség egyezik egymással abban, hogy mind a kettő…

Szerző: refdunantul  2012.06.01. 04:00

Ma folyamatosan ajánlani kell önmagunkat; bizonyítani kell, hogy a legjobbak vagyunk, miközben igyekszünk beszerezni elismert emberek ajánlóleveleit ügyünk érdekében. A hívő ember hogyan viszonyuljon ehhez a bevett gyakorlathoz? Nincs megalázóbb és szánalmasabb helyzet, mint amikor…

Szerző: refdunantul  2012.05.31. 04:00

A bibliai szakaszból egyértelműen kiderül, hogy az Egyház szolgálata mindig az evangéliumhoz kötött szolgálat. Az örök élet evangéliuma, amelyet Jézus Krisztus hozott el ebbe a világba, átjárja ezt a földi életet. Az evangélium ügyét Isten az Egyházra bízta, ezért az…

Szerző: refdunantul  2012.05.30. 04:00

 Az apostol utal valakire, aki őt nagyon megbánthatta, aki sok fájdalmat, könnyhullatást okozott neki. A konfliktus odáig feszült, hogy Pál apostolságát is kétségbe vonták, képmutatónak tartották, megvádolták, hogy becsapott, megkárosított másokat (7,2; 10,1-10). A…

Szerző: refdunantul  2012.05.29. 04:00

A bibliai értelemben vett hit csakis a feltámadott Jézus Krisztusba vetett hit. A feltámadás himnusza után olvassuk, hogy mivel Jézus Krisztus feltámadott a halálból, ezért lehetünk sziklaszilárdak (1Korinthus 15,58). – A szilárd hit ismerettel rendelkező hit, amely a teljes…

Szerző: refdunantul  2012.05.28. 04:00