Nagy próbatétel lehetett közel kétszáz napon át bezárva lenni a bárkában. Tudunk-e „bezárva” hittel és azzal a bizonyossággal várni, hogy Isten nem feledkezik el Övéiről (1). Ugyanakkor meghalljuk-e Isten bárkából kihívó szavát: „Jöjj ki” (15),…

Szerző: refdunantul  2012.01.08. 04:00

Egy igazért többen megmenekülnek, ott Noéra tekintettel egész háza népe (1); itt Krisztusra tekintettel mindazok, akik az Ő igazába úgy kapaszkodnak, mint egyetlen mentőövbe. Noé mindent úgy tett, ahogy azt az Úr parancsolta (5); noha bizonnyal sokféle gúny céltáblájává lett.…

Szerző: refdunantul  2012.01.07. 04:00

Az eredendő bűn tökéletes megfogalmazását olvassuk itt, ami nemcsak az Igéből következő teológiai tétel, hanem ma is szomorú tapasztalat: az ember szívének minden szándéka és gondolata nap, mint nap csak gonosz” (5., Róma 3). Minden erőszakosság, sőt minden…

Szerző: refdunantul  2012.01.06. 04:00

Ádám utódait olvassuk itt egészen Noéig. Ők már szenvedtek a bűn zsoldjától, a haláltól, de még nem emésztődtek fel az öngyilkos, önigazoló, teljesítménykényszeres rohanástól, így e földi létben is sokáig éltek; egészen a matuzsálemi 969 éves korig (27). Énók, aki…

Szerző: refdunantul  2012.01.05. 04:00

Kain az irigység miatt öli meg testvérét, Ábelt. Ez a bűn, irigységből a testvérre támadó indulat, amely konszolidált esetben lehorgasztott fejjel, más esetekben haragra gerjedve pusztít (5). Mindez Kain utódjának, Lámeknek énekében szólal meg döbbenetes sűrűséggel:…

Szerző: refdunantul  2012.01.04. 04:00

A kísértés minden tekintetben, már az eredetét illetően is ravasz hazugságra épült (1). Ahogy ennek engedett az ember, és ezzel elszakadt az Istentől, azonnal rászakadt mindenféle nyomorúság: - észrevette, hogy mezítelen, életében megjelent a szégyen, mert tehet olyat, ami miatt…

Szerző: refdunantul  2012.01.03. 04:00

Isten a hetedik napon megpihent, és megáldotta, megszentelte a hetedik napot. Szeretett népének odaajándékozta a negyedik parancsolatban a hetedik napot, amely „előíze” az örök nyugalomnak: nyugalom nélkül ugyanis csak rombol minden aktivitás, még ha az építőnek tűnik…

Szerző: refdunantul  2012.01.02. 04:00