Ravasz László gyönyörű képpel szemlélteti, miről van szó: „A madár számára azonnal megszűnik a jól kitaposott gyalogút út lenni, amint felfedezte szárnyait”. Krisztus megváltó halála és feltámadása által nem a törvény vezet az üdvösségre, hanem Krisztus; nem…

Szerző: refdunantul  2012.05.06. 04:00

A pogányok nem keresték az igazságot, de amikor Krisztusban eljött az igazság, megragadták azt; a zsidók buzgón keresték az igazságot, és amikor megjelent, elutasították; talán éppen azért, mert buzgón keresték, és azt hitték, hogy saját maguk megtalálhatják az igazságot.…

Szerző: refdunantul  2012.05.05. 04:00

Az év eleji koncert ünnepi beszédében hallottam, hogy az ember mindent elérhet, csak elszánás, akarás, kitartás és szorgalom kell hozzá. Gyakran halljuk manapság: akard, és sikerülni fog. Ez korunk divatos és népszerű gondolata, de nem az Isten gondolata. Persze, kell az elszánás,…

Szerző: refdunantul  2012.05.04. 04:00

Az apostol, fájdalmas felkiáltásban könyörög népéért (1), akik nem ismerték fel Jézus Krisztusban a megtartó Messiást. Nem elég test szerint az Úrhoz tartozni, nem elég az Ő látható népének tagjává lenni, nem elég magunkon hordozni a szövetség külső jelét, legyen az…

Szerző: refdunantul  2012.05.03. 04:00

A Római levél első fő részének (1-8. fejezetek) üzenete: Isten ingyen kegyelemből megigazító munkája. Isten igazsága, jogos haragjában érvényesül az emberek bűne és sokféle vétke felett, amelyből szabadulást csak a Krisztus által közölt kegyelem hozhat (1-5. fejezet). Meg…

Szerző: refdunantul  2012.05.02. 04:00

Ez az Ige az Úr választottainak szól. Ennek a választottságnak legvalóságosabb jele az a szilárd meggyőződés, amivel Pál vall  Isten megváltó szeretetéről (38). - Sok az ellenség, de Isten velünk van; bánthatnak, legyőzhetnek, de bajunk nem eshet (31). - Olyan Urunk van, aki…

Szerző: refdunantul  2012.05.01. 04:00

A jelen: szenvedés. A jövő: dicsőség. A kettő között pedig olyan nagy a különbség, hogy semmiben sem hasonlítható össze e két tapasztalat. Az élő hitű ember reménysége erre a dicsőségre tekint, és erőt kap a jelen szenvedéseinek elhordozásához. A pozitív gondolkodás…

Szerző: refdunantul  2012.04.30. 04:00