Elismerem-e vita nélkül, hogy a hitem és az életem nem fedik egymást? Hajlandó vagyok eltekinteni attól, hogy ezt a hibámat Isten előtt szépítgessem, hogy magyarázkodjam, és mentegessem magam? Kész vagyok-e Isten ítéletét tudomásul venni, és azt tiltakozás nélkül…

Szerző: refdunantul  2012.04.15. 04:00

Háromra egy istentiszteletre kell érnem. Az autópálya azonban teljesen bedugult, moccanni sem tudunk, közben az idő vészesen telik. Ahol azonban várnak, ott senkit sem érdekelnek a kifogások; pontosan oda kell érni és kész; a „hogyan” nem rájuk tartozik. Ha elkéstem, jogos…

Szerző: refdunantul  2012.04.14. 04:00

Isten egyszer ítéletet fog tartani. Az ítélet azt jelenti, hogy Isten szétválaszt, helyére tesz mindent. Egyszer majd világosan és egyértelműen bebizonyosodik, hogy mi volt jó, és mi volt rossz. Erre az igaz és igazságos szétválasztásra egyedül Isten képes: mert egyedül Ő lát…

Szerző: refdunantul  2012.04.13. 04:00

Isten haragja az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen irányul (18). Az ember hitetlensége abban van, hogy Isten kijelentette magát az embernek, ennek ellenére az ember mégsem az Istent dicsőítette, hanem önmagát és más teremtményeket (19-25). Az ember gonoszsága pedig…

Szerző: refdunantul  2012.04.12. 04:00

Híre ment az egész birodalomban, hogy Rómában sokan Krisztushoz fordultak, ez még a császárt is aggasztotta. Pál erre utal, amikor hálát ad a gyülekezetért, és azért, hogy hitüknek az egész világon híre van. Manapság minek van hír-értéke; illetve mekkora értéke van a…

Szerző: refdunantul  2012.04.11. 04:00

Pál Jézus Krisztus rabszolgája, akit a feltámadott Úr hívott el az apostoli szolgálatra. Minden hívő embernek szolgálnia kell az Urat a maga helyén, de csak keveseket hív el az Úr arra, hogy konkrét feladatuk legyen az Ige szolgálata. Sokan állnak egyházi szolgálatban olyanok,…

Szerző: refdunantul  2012.04.10. 04:00

Mózes elvégezte a szent sátorral kapcsolatos munkálatokat. Mindent pontosan Isten utasítása alapján készített el. Ezt valamennyi munkafázisnál hangsúlyozza a záró fejezet (16; 21; 25. versek). Amikor minden az Úr akarata szerint elkészült, akkor egy felhő borította be a…

Szerző: refdunantul  2012.04.09. 04:00