Isten kijelentése alapján pontos leírását kapják mindannak, amit a szent dolgok közül el kell készíteniük. Itt semmi nincs az emberi fantáziára, alkotóképességre, szépérzékre bízva, hanem minden az engedelmesség függvényében, az Isten parancsaihoz igazodik.…

Szerző: refdunantul  2012.03.25. 04:00

Mi a szentély feladata. Emlékeztet arra, hogy közöttünk van az Isten. A szövetség ládája azt hirdette, ahogy vitték magukkal, hogy velük halad az Isten: ezért nem volt szabad a ládát hordozó rudakat sohasem kivenni a láda karikáiból (15). A vándorló nép hordozta magával…

Szerző: refdunantul  2012.03.24. 04:00

Isten szövetséget köt népével. Isten szövetsége azt jelenti, hogy Ő irgalmasan lehajol az emberhez, és neki oltalmat, segítséget, és szabadítást nyújt. Ezt a szövetséget Isten Jézus Krisztusban megújította, és minden népre kiterjesztette. A szövetség vére, amelyet Mózes az…

Szerző: refdunantul  2012.03.23. 04:00

Krisztusi rendelkezések vezetnek bennünket a mai Igében (1-13). Isten szava int, hogy fontoljuk meg, mikor állunk a többség mellé. A rosszat akaró többséget soha nem erősítheti a hívő ember. Az Isten logikája szerinti képlet világos: az Úr határozza meg, hogy mi a jó és mi a…

Szerző: refdunantul  2012.03.22. 04:00

Mózes második könyvének 21-23.. fejezete a „Szövetség könyve” címen ismert törvénygyűjtemény, amely tartalmaz eseti (kazuisztikus), és tiltó (apodiktikus) rendelkezéseket. Az egyik feltételhez kötve fogalmazza meg a parancsot, a másik azonban feltétel nélkül,…

Szerző: refdunantul  2012.03.21. 04:00

Már a mózesi törvények rendelkeztek egy olyan hely fontosságáról, amely elrejtettséget, védelmet, életet ajándékozott. A rendelkezés szerint, a kijelölt hely menedéke azokra vonatkozott, akik nem szándékosan öltek; akik azonban szántszándékkal gyilkoltak, azoknak nem volt…

Szerző: refdunantul  2012.03.20. 04:00

Isten törvénye egyértelmű, amely az életet szolgálja. Mögötte Isten egyedül tökéletes és vitathatatlan akarata áll; mindaz, ami igaz, helyes és jó. A tízparancsolat legfontosabb üzenete, hogy az igaz, a helyes és a jó, nem kor, kultúra és egyénfüggő. Ez csak eltévelyedett…

Szerző: refdunantul  2012.03.19. 04:00