Tőlem már többször kérdezték, hogy mit jelent ez a mondat: Mózes fölment Istenhez? Itt a „fölmenetel” kifejezést ne az evilági „fönt-lent” viszonylatában értsük. Mózes a láthatatlan világgal, és annak Urával találkozott. Ez a láthatatlan világ…

Szerző: refdunantul  2012.03.18. 04:00

Mózes elbeszélte apósának azt a sok gyötrelmet, amit át kellett élniük. Lehet a gyötrelmekről beszélni, de csak úgy, ahogy ezt Mózes tette, aki arról is beszélt, hogy megszabadította őket az Úr (8). Így nem a gyötrelmekre, hanem Isten megváltó szabadítására került a…

Szerző: refdunantul  2012.03.17. 04:00

Isten könyörülete mindig az Ő egyértelmű utasításához kötött (17,1; 16,4-5): jóllakhatnak, de nem tehetnek el a mannából másnapra. Isten ugyanis mindig aznapra ad eleget, aztán másnap újra ad friss ételt és erőt: a tegnapi nem jó ma, mert büdös, avult, nem eleven. A hatodik…

Szerző: refdunantul  2012.03.16. 04:00

A zúgolódás Isten és egymás ellen mindig a „húsos fazekak” utáni feneketlen vágyból fakad, amely nem ismeri azt, hogy „elég”: a „gazdag” azért zúgolódik, mert még több kell, a „szegény” pedig azért, mert irigy azokra, akiknek bizonyos…

Szerző: refdunantul  2012.03.15. 04:00

 Mózes hálaéneke a szabadító Urat dicséri. Micsoda kegyelem, ők megmenekülnek, az üldözők pedig a tengerbe vesznek, pedig ők sem jobbak emezeknél. Éppen ez a megváltás kegyelme: magunktól, mint az ólom, elmerülnénk a hatalmas vizekben, vétkeink súlyától terhelten. Az…

Szerző: refdunantul  2012.03.14. 04:00

Isten népe számára egyértelművé lett, hogy az egyiptomi túlerővel szemben nincs mit tenni (9-10), vissza kell térni a szolgaság házába. Ám, ha megmenekültek volna, akkor meg a szomjúság és az éhhalál várt volna rájuk a pusztában (12). Ennél talán még a szolgaság is jobb…

Szerző: refdunantul  2012.03.13. 04:00

Egy szál rózsa szépsége, illata azt hirdeti, hogy minden rózsa gyönyörű, mert egy rózsa kifejez valamit az Isten által teremtett rózsák szépségéből. A rész kiemelése mindig az egész fontosságát hirdeti. Minden elsőszülött az Úr tulajdona. De az elsőszülöttre bejelentett…

Szerző: refdunantul  2012.03.12. 04:00