Nagyon tiszteltem, szerettem édesapámat…amikor egy 14 évvel ezelőtti éjszakán, eszméletlenül otthagytam őt egy kórházi ágyon, tudtam, hogy többé (itt) nem látom őt viszont. Hívő emberként, belül szégyelltem magam, hogy mennyire elviselhetetlen volt számomra ez az…

Szerző: refdunantul  2011.02.27. 04:00

Erre vágyunk, egészen megvigasztalódni! Sajnos, ritka élményünk ez. Sokszor távozunk úgy az istentiszteletről, hogy nem történt találkozás sem Istennel, sem egymással, nem nyertünk erőt, „terhünk egyre súlyosabb” (274. dicséret), és így még „sűrűbb” a…

Szerző: refdunantul  2011.02.26. 04:00

 A keresztyének pénzhez, és evilági javakhoz való viszonyáról ritkán beszélünk a sablonokon túl. Erre a világra születtünk, valahogy meg kell élnünk, gondoskodnunk kell szeretteinkről, ma ehhez „kereset” kell; de milyen áron?! „Jólét” és…

Szerző: refdunantul  2011.02.25. 04:00

Nem Pál tette a csodákat, hanem Isten, Pál keze által. Az élő hitből fakadó szolgálat lényege ma is ez, Isten felhasznál bennünket, hogy az Ő hatalma és ereje által megszállott emberek megszabaduljanak és megnyugodjanak. Korunk megszállott! Szabadulást, megtisztulást,…

Szerző: refdunantul  2011.02.24. 04:00

Próbálom úgy olvasni a mai igeszakaszt, mintha semmi „egyházi kötődésem” nem lenne, és egy sereg kérdésem támad: Apollós, Efézus, tanítvány, Szentlelket venni, János keresztsége, Jézus nevére megkeresztelkedni, kézrátétel, leszállt rájuk a Szentlélek, nyelveken…

Szerző: refdunantul  2011.02.23. 04:00

Nagy nyomorúság, hogy csak arra figyelünk oda, amit „dobpergés” kísér: befolyásolhatók vagyunk mindannyian. Akinek felragyogott a Krisztus, az meglátja a reklám és harsogás nélküli, csendes történéseket is. Az Isten akarata szerinti nagy dolgok többnyire…

Szerző: refdunantul  2011.02.22. 04:00

Krisztus evangéliumát először a nagy városokban hirdették, amelyek aztán áldássá lettek a hozzájuk tartozó „vidék” számára is. Pál bátorítást kap az Úrtól, hogy ne féljen, hanem szóljon bátran Krisztusról, mert Ő vele van, és eredményessé teszi munkáját…

Szerző: refdunantul  2011.02.21. 04:00