A lélektani hadviselés manapság erősebb, mint a konkrét hadműveletek. A Biblia korában is volt lélektani hadviselés: például, ha megölték a királyt és családját, ezzel csapást mértek az ellenségre. Saul az öngyilkosságot választja, amikor már nincs más út: kardjába dől,…

Szerző: refdunantul  2011.12.31. 04:00

Dávid városát, Ciklágot feldúlták az ellenséges amálekiták, és minden szerettüket, vagyonukat elvitték. Először sírtak, majd sírni sem volt erejük, aztán felelőst kerestek Dávid személyében, akit meg akartak kövezni; majd a bosszú indulata ragadta őket magával, és az…

Szerző: refdunantul  2011.12.30. 04:00

Aki a saját „bölcsességére” és ügyeskedéseire hagyatkozva próbálja megoldani és menteni a saját életét, az olyan képtelen helyzetbe juthat, mint a mai Igében Dávid. Ő népe ellenségeihez, a filiszteusokhoz menekült Saul elől, így abba a lehetetlen szituációba…

Szerző: refdunantul  2011.12.29. 04:00

A filiszteusok összevonták csapataikat, hogy megütközzenek Izráellel (1). Isten népének ma ugyanezt kellene tenni, hogy áldottan képviselhesse az Úr ügyét a világban! Saul meg akarja kérdezni az Urat az ütközet előtt, de az Úr nem válaszol (6). Az Ő szavát pedig kicsikarni nem…

Szerző: refdunantul  2011.12.28. 04:00

Dávid Isten választott gyermeke, de ugyanakkor korának gyarló gyermeke is. Egyenlőre nem okoz neki különösebb gondot, hogy életét féltve, népe ellenségeihez meneküljön. Emberi mércével ezt a magatartást érdekek szerinti köpönyeg-forgatásnak neveznénk. Még az is belefér…

Szerző: refdunantul  2011.12.27. 04:00

Izráel királya egész hadseregével hadba vonult, hogy üldözze Dávidot; csak azért, hogy a király féltékenysége végre megnyugodhasson Dávid pusztulásával. Nagy kérdés az is, hogy kik ingerelték fel Sault, kik állnak a háttérben, ahogy ezt Dávid fel is veti: ha emberek ingereltek…

Szerző: refdunantul  2011.12.26. 04:00 1 komment