Az Úr elküldte angyalát, csodálatosan megszabadította a börtönből Pétert. E történetben a csoda lenyűgöz és elgondolkodtat bennünket, ezért alig – alig vesszük észre, hogy Péter szabadulása, a csoda ellenére mégis két „ártatlan” őr életébe került, akiket…

Szerző: refdunantul  2011.01.30. 04:00 · 1 trackback

Csak egyetlen sor az első mártírról, tényközlés, semmi részletezés. Ez azt üzeni, hogy meghalni lehet a Krisztusért, de saját áldozatunk érdemével az Ő dicsőségét elhomályosítani mindenkor tilos. Nagy nyomorúságunk, hogy mi pedig újból és újból engedünk ennek a…

Szerző: refdunantul  2011.01.29. 04:00

Barnabás nevének jelentése: a vigasztalás fia, aki észrevette, és elismerte, hogy Antiochiában jelen van az Úr! Irigység, féltékenység helyett tudott örülni annak, hogy nem csak Jeruzsálemben munkálkodik az Úr, sőt bátorítja őket! Aki telve van Szentlélekkel és hittel (24), az…

Szerző: refdunantul  2011.01.28. 04:00

Számomra ez nagyon fontos Ige! Emlékszem arra, amikor lelkészek, igazolható okokból, és értelmes teológiai érvekkel alátámasztva, nem szolgáltatták ki az őket önként megkereső szülők gyermekeinek a keresztség sákramentumát…Nem akarok a problémára kitérni, de…

Szerző: refdunantul  2011.01.27. 04:00

Karácsonykor az angyali seregek kiváló teológusként kapcsolták össze Isten dicsőségét és az emberek békességét (Lukács 2,14): ahol Isten jelen van, ott békesség tapasztalható; vagyis Isten dicsőséges jelenlétének konkrétuma a békesség. Ezzel szemben a ma embere tele van…

Szerző: refdunantul  2011.01.26. 04:00

A tavalyi Dunántúli Református Egyházi Napok szervezése során nagy viták folytak arról, hogy egy „belterjes” református fesztivált hirdessünk meg, vagy próbáljunk nyitni bizonyos programpontokkal mások felé is. Az ilyen lépés nehéz, sok veszélyt hordoz, de…

Szerző: refdunantul  2011.01.25. 04:00

Kornéliusz százados története nagyon fontos. Az Úr megszólította ezt a pogány, nem zsidó embert, hogy ezzel határozottan kinyilvánítsa, hogy Jézus Krisztus evangéliuma egyetemes, mindenkinek szóló örömhír, azaz szokások, hagyományok, kultúrák, vallások, nemzetek feletti ez a…

Szerző: refdunantul  2011.01.24. 04:00