A mai Igében világossá lesz, hogy mi a baj Saullal, és miért nem ő az Isten szíve szerint választott ember (1Sámuel 13,14). Saul, az „illem” szerint kéri az Isten vezetését, de ez nem élő hitből fakad, csupán formalitás. Amikor Jónátán (Saul fia) személyes hőstette…

Szerző: refdunantul  2011.12.11. 04:00

Fegyvertelenül állnak Izráel fiai a filiszteusok roppant seregével szemben. Közöttük ugyanis nem volt kovács, a szomszédságukban élő filiszteusokhoz jártak ekevasért (20); így harci fegyvert sem birtokoltak (19). Vagy mindent megtanul az ember, amire szüksége lehet, vagy a másikra…

Szerző: refdunantul  2011.12.10. 04:00

Figyelni a ránk bízott emberekre, de az Isten színe előtt; ez a feladat: meghallani, átérezni, megérteni a körülöttünk élő emberek gondját-baját; de nem szolgalelkűen „kielégíteni” azt, hanem együtt keresni azokra az Úr vezetését; azaz együtt könyörögni…

Szerző: refdunantul  2011.12.09. 04:00

Izráel királya egyszerű szántóvető ember maradt a felkenetése után is, aki a mai Igében is éppen a mezőről jött haza (5), és akit éppen ezért senki nem vett komolyan. Isten népének nem volt erős vezetője, amit a szomszéd népek is érzékeltek, ezért a filiszteusok mellett az…

Szerző: refdunantul  2011.12.08. 04:00

Nincs megalázóbb, mint amikor át kell élnünk az emberek megvetését. Isten Igéje azonban ezt a lelkületet, amellyel másokat, akár jogosan, akár jogtalanul,  megvetünk, „elvetemültségnek” nevezi (27), ugyanis azt vetjük el, akit az Isten bűnbocsátó irgalommal…

Szerző: refdunantul  2011.12.07. 04:00

Saul kivételes helyzetbe került, Isten Lelke által: más emberré lett (6). Ennek egyik jele, hogy világossá lett az Isten vezetése Saul számára: pontosan felhangzik, kikkel fog találkozni, hova kell mennie, mi fog ott történni vele (1-8). Valóban kivételezett pillanat, amikor így…

Szerző: refdunantul  2011.12.06. 04:00

Számos döntést hozunk a „testi szemeink és érzékeink” vezetése alapján. Folyamatos bűnbánati témánk lehet ez a gyarlóságunk. Választások, befolyások, segítség, mosoly és kedvesség múlik ezen a mindennapokban. Megfigyelhetjük, hogy mikor és hogyan csillannak meg…

Szerző: refdunantul  2011.12.05. 04:00