Amikor egy nép, egy közösség, eltávolodik az Istentől, vele együtt lemond az életet szolgáló vitathatatlan, örökkévaló értékekről is, ezért minden szétesik, és minden megtörténhet. Még szomorúbb, ha ez az Úr népével történik meg. Egy dávidi sarj, Jismáél…

Szerző: refdunantul  2011.10.23. 07:04

A mai Igében olvasunk egy emberről, aki az otthon maradottak helytartója lesz a babiloniak megbízásából (7). Ez az ember, Gedalja, aki nem Dávid házából származik, hozzáfog az újjászervezéshez: bátorítja a népet az újrakezdésre. Az ilyen bátorítás mindig az Istentől való.…

Szerző: refdunantul  2011.10.22. 04:00

Isten Igéje mindig beteljesedik, ezért vegyük azt komolyan, ha figyelmeztet, és bízzuk magunkat bátran rá, ha ígéretes az Úr szava. Isten Igéje, amit Jeremiás hirdetett, beteljesedett: a babiloni király elfoglalta Jeruzsálemet, lemészároltatta a király fiait és az ország nemeseit,…

Szerző: refdunantul  2011.10.21. 04:00

Isten most nem a harcra, nem is a harcias ellenállásra, hanem megadásra szólítja fel népét (2 és 17). Mi többnyire magunk akarjuk kézbe venni ügyünket, vagy legalábbis minél többet hozzá akarunk tenni ahhoz. Nagyon nehezen adjuk meg magunkat, és bízzuk rá ügyünket teljesen az…

Szerző: refdunantul  2011.10.20. 04:00

Jeremiás kemény felszólításán keresztül az Úr mentő szeretete szólal meg, amit a nép vezetői úgy értékelnek, hogy a próféta elcsüggeszti a népet (4). Melyik az Istennek tetsző: hazug módon bíztatni és vigasztalni, vagy életmentő szeretettel, határozottan figyelmeztetni…

Szerző: refdunantul  2011.10.19. 04:00

Jeremiás hűséges az Isten Igéjéhez, akkor is amikor fogságba vetik (11-17), és akkor is, amikor a király szabadságot ígér neki, hátha így jobb belátásra tér a próféta, és mást mond, mint eddig. Tanúi leszünk azonban itt egy olyan jelenetnek, amely Jeremiás emberi oldalát…

Szerző: refdunantul  2011.10.18. 04:00

 Jeremiásnak újra le kellett diktálni a kapott Igéket, ezt jobban megértve, érettebben tehette meg, noha nem lehetett könnyű újra végiggondolni, kimondani, átélni azt, amit egyszer már „megszült”. Az Igével való szenvedés azonban annak még tökéletesebb megértéséhez vezet.…

Szerző: refdunantul  2011.10.17. 04:00