A próféta hangja a féltő szeretettel teli, ítéletes hang után megváltozik (2). Gyönyörű képekben festi le Jeremiás Isten kegyelmének megvalósulását: magához vonja (3), fölépíti az Úr népét, fölékesíti (4), összegyűjti őket (8), folyóvizekhez vezeti azokat (9),…

Szerző: refdunantul  2011.10.09. 04:00

Jeremiás ebben a szakaszban hatalmas teológiai igazságokat fogalmaz meg gyöngyszemnyi tömörséggel. Halálos a bajunk (12-14), mindnyájunknak: aki pedig halálos beteg, az magára marad, és minden evilági oszlop, amelyre itt támaszkodtunk, az egyetlen Isten helyett, összeroskad:…

Szerző: refdunantul  2011.10.08. 04:00

Joggal tölti el Isten népét a riadtság, a rettegés, a békétlenség, még a férfiak arca is fakó sárga lesz, mintha szülnének (4-7). Döbbent leírása ez annak az állapotnak, amikor egy ember, vagy egy közösség veszni látja ügyét, életét, mindenét. Jeremiás hangját azonban az…

Szerző: refdunantul  2011.10.07. 04:00

 A fogságban több próféta a közeli hazatéréssel bíztatta a népet. Közülük való volt egy Semajá nevű próféta is. Jeremiás hangsúlyozza, hogy minden olyan prófécia engedetlenség az Úrral szemben, amely a közeli hazatérés hamis illúziójával kecsegtet. Az élő hit…

Szerző: refdunantul  2011.10.06. 04:00

Küldöttség készül a babilóniai fogságban élő néphez (Kr. e. 598), akikhez Jeremiás levelet küld, amelyben azt kéri, hogy hetven évre rendezkedjenek be az idegen földön, és imádkozzanak, valamint fáradozzanak az ottani élet békességén, mert ez az ő békességüket is jelenti…

Szerző: refdunantul  2011.10.05. 04:00

Igénkben fellép egy másik próféta is, Hananjá, aki egész mást hirdet, mint Jeremiás: azt, amit az emberek hallani szeretnének. Bíztatja őket, hogy Isten hamarosan legyőzi Babilon királyát, visszahozza az Úr házának edényeit, és a fogságba hurcolt népet. Jeremiás is szívesen…

Szerző: refdunantul  2011.10.04. 04:00

Jeremiás azt hirdeti, hogy a babilóniai király most Isten eszköze, ezért aki nem hajtja nyakát Babilon igájába, az engedetlenné lesz az Úr előtt, és elveszik. Ezt a próféta szemlélteti is, mert egy jármot vesz a nyakába, kiábrázolva, hogy amelyik környező nép, többek között…

Szerző: refdunantul  2011.10.03. 04:00