Gyógyulni vágyó betegek sokaságát lájuk Jézus körül. A betegség itt kiált! Az akkori betegségértelmezés szerint a nyomorult, megszállott emberekből kikiáltanak a tisztátalan lelkek, jelezve, hogy Jézus nagyobb náluk, és elérkezett pusztulásuk ideje, azaz a beteg gyógyulása,…

Szerző: refdunantul  2011.05.08. 04:00

A mi Urunk a segítségre szoruló ember felé fordul, akit középre állít, jelezve, hogy Istent szeretni kizárólag a másik ember személyválogatás nélküli szeretetével lehet. Ez a szeretet mindig a konkrétan bajba jutott ember felé irányuló, tetten érhető szeretetben mutatható…

Szerző: refdunantul  2011.05.07. 04:00

Kulcsszó itt a „lett”: „a szombat lett az emberért”. Jézus most nem az Írásra hivatkozik, hanem az Írás által tanúsított tényre, a teremtés tényére. Isten az embert nem azért teremtette, hogy megtartsa a szombatot. Jézus szerint nem a törvény, nem a szombat,…

Szerző: refdunantul  2011.05.06. 04:00

Az a nagy kérdés, hogy velünk van-e a vőlegény, mert ha velünk van a vőlegény, nem kell böjtölni, hiszen  lakodalomban vagyunk. Lelke által, a feltámadott Úr velünk van, tehát a megváltott ember öröme húsvét és pünkösd óta felül ír minden böjtöt. Ugyanakkor az Úrral…

Szerző: refdunantul  2011.05.05. 04:00

Jézus Krisztus az akkori társadalom „bűnöseivel” és megvetettjeivel leült egy asztalhoz, azaz közösséget vállalt velük. Jézus Krisztus korlátlan kegyelmet hirdetett, amely botrány volt az akkori zsidóság számára, de a mai napig botránykő az Ő egyházában is.…

Szerző: refdunantul  2011.05.04. 04:00

A ma embere nem szereti ezt a kifejezést: „bűn”; túl egyházias, dogmatikus, rettenetes. Másrészt: folyamatosan hárítunk, mert nem akarunk szembenézni határtalan gyarlóságainkkal, hiszen ez fájdalmasan tehetetlenné dermesztené gátlástalanságainkat. Harmadrészt:…

Szerző: refdunantul  2011.05.03. 04:00

Sokan vannak, akik sínylődnek, vagy hatmilliárdan, és számuk csak gyarapszik. A „sínylődésben” emberlétünk minden nyomorúsága összegzésre talál. Nem egy újabb „betegség” fenyegetésére, vagyis csak egy időre akarunk meggyógyulni, hanem teljesen, és…

Szerző: refdunantul  2011.05.02. 04:00