A zsinagógai istentisztelet után Jézus elmegy Simon Péter házába (29), mert Ő az istentisztelet után velünk akar jönni a családunkba, a mindennapjainkba. Főleg azért, mert tele vannak a mindennapjaink bajokkal, betegségekkel, problémákkal. Péter anyósa lázas. A láz oka valamilyen…

Szerző: refdunantul  2011.05.01. 04:00

A tanítványok belefeledkeznek a munkába. A hálókkal bajlódva küzdenek a mindennapi betevőért. A kerítőhálókat bevetik a tengerbe (16), majd kihúzzák, minden nap ugyanúgy. Ebben az élethelyzetben szólítja meg őket az Úr! Jézus követése akkor azt jelentette, hogy otthagyták a…

Szerző: refdunantul  2011.04.30. 04:00

Az Isten országa egyrészt eljövendő valóság, az üdvösség végső teljessége, amelyben Isten úrrá lesz az emberi élet minden nyomorúsága felett; másrészt pedig a jelen valósága. Isten országa úgy eljövendő, hogy Jézus Krisztusban már egészen közel van, már itt van. Isten…

Szerző: refdunantul  2011.04.29. 04:00

A harmadik versben kétszer is szerepel az „út” kifejezés: „elkészíti utadat”…”készítsétek az Úr útját”. Az út-motívum fontos Márk számára. Jézus Krisztus engedelmesen megjárja Istentől rendelt útját, melynek csúcspontja a kereszt, és…

Szerző: refdunantul  2011.04.28. 04:00

Vajon osztatlan szívvel szeretjük-e az Urat? A bibliai görögben több kifejezést is találunk a szeretetre. Az „agapé” az a szeretet, amikor az illető személyválogatás nélkül pazarolja a szeretetét mindenkire. Isten ezzel a szeretettel szeret bennünket, és nekünk is így…

Szerző: refdunantul  2011.04.27. 04:00

Az adakozásban birtokom javát (zsengéjét) hálából visszaadom Istennek, kifejezve, hogy mindenem az Övé. Egyházunk életében az adakozás a szolgálatok ellátása érdekében történik. Ennek a szolgálatnak fontos része, hogy gyűjtsünk azoknak, akik szükséget szenvedtek (1). Az…

Szerző: refdunantul  2011.04.26. 04:00

A test feltámadása a leglényegesebb ígérete a húsvéti evangéliumnak. Ez teszi az örök élet valóságát konkréttá. Nem ez a test támad fel, mert ez elrothad (50). A test azonban nem egyenlő bizonyos „anyagok” („test és vér”) összességével. Testemben…

Szerző: refdunantul  2011.04.25. 04:00