A szépen becsomagolt ajándéknak csak akkor van értelme, ha a csomagolás nem üres, hanem benne van az ajándék. A vödör üresen hiábavaló, hiszen azért van, hogy hordozzon magában valami fontosat. Ami üres, az kétségbeejtő; ha pedig látványosan be van csomagolva, akkor hazug. A…

Szerző: refdunantul  2011.04.24. 04:00 · 1 trackback

Az evangélium tömör foglalatát olvashatjuk itt, a feltámadás himnuszának kezdetén: Krisztus meghalt a mi bűneinkért, eltemették, feltámadott, majd megjelent. Ezután következik egy lista, hogy kiknek jelent meg. A lista végén olvasható az apostol, akinek már a mennybe ment Úr…

Szerző: refdunantul  2011.04.23. 04:00

 Imádkozzunk az Isten élő szaváért, és az azt tolmácsoló igehirdetésekért, amelyekben mindig felragyog nagypéntek és húsvét evangéliuma. Felépít minden romlásból az örömhír, hogy fogságból kiváltott (megváltott) emberek vagyunk. Nagypéntek evangéliuma azonban józan…

Szerző: refdunantul  2011.04.22. 04:00

Pál a prófétálás fontosságát emeli ki, a nyelveken szólás ellenében. Ha az apostol nyelveken szólva érkezett volna meg Korinthusba, ki ismerte volna meg Krisztust (6). Ha egy idegen érkezik a gyülekezetbe, hogyan ismeri meg a Krisztust, ha csal nyelveken szólást tapasztal, amely…

Szerző: refdunantul  2011.04.21. 04:00

A korinthusi gyülekezet tagjai megtért, de izgága emberek voltak, tele konfliktusokkal. Büszkék voltak a maguk ajándékaira, és lenézték a másét. Pál próbálja „kezelni” ezt a nyomorult helyzetet: teológiai érveket említ (sok tag, de egy test; 12,7), gyakorlati…

Szerző: refdunantul  2011.04.20. 04:00

Ma egy szellemes, tartalmas, és telibe találó viccen igen jót derültem, sőt hosszan, hangosan nevettem. Később vettem csak észre, hogy milyen jó hatással volt ez a nevetés a közérzetemre, testi – lelki állapotomra, szívverésemre, tekintetemre, miközben azt is meg kellett…

Szerző: refdunantul  2011.04.19. 04:00

A kegyelmi ajándékok között szerepel a hit is. Minden kegyelmi ajándék ugyanazon Szentlélek munkája, aki mindenekelőtt a feltámadott Jézus Krisztusba vetett, élő hitet támasztja az ember szívében, és ennek nyomán különféle feladatokkal bíz meg a Krisztus gyülekezetében,…

Szerző: refdunantul  2011.04.18. 04:00