Virágvasárnap most önvizsgálatra hív. Aki nem kész az önvizsgálatra, és arra, hogy letegye élete batyuit, azt előbb - utóbb megbetegítik el nem rendezett dolgai; amelyeket  csak az Úr előtt lehet valóságosan elrendezni. „Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan,…

Szerző: refdunantul  2011.04.17. 04:00

Azokban a helyzetekben érezzük biztonságban magunkat, ahol nekünk van valamink, ami a másiknak éppen nincsen, így mi vagyunk az adott helyzet urai, miközben embertársunk megaláztatik. Ez könyörtelenül így van a világ megannyi szögletében. Ezzel szemben Isten gyülekezetében…

Szerző: refdunantul  2011.04.16. 04:00

Az asszony, igenis szólhatott a gyülekezetben (vö. 14,33-36), ott imádkozhatott, és prófétálhatott. Nem házi, családi istentiszteletre, hanem gyülekezeti istentiszteletre gondol az apostol. De ha ezt teszi, befedett fejével fejezze ki, hogy ő már tartozik valakihez, a férjéhez (10),…

Szerző: refdunantul  2011.04.15. 04:00

Milyen szépen hangzik ez a sor! Ha „értelmes emberek” vagyunk, és Pál ilyennek tartja a korinthusiakat (15), akkor belátjuk, hogy ez az egyetlen járható út, hogy rendeződjenek emberi kapcsolataink: végre ne a magam javát keressem, hanem a másét; ne én akarjak boldog lenni,…

Szerző: refdunantul  2011.04.14. 04:00

A kísértés inger-dús világunkban kikerülhetetlen, de azt csírájában, a kívánságnál kell elfojtani, később már az ember fék nélkül gurul lefelé a lejtőn. Négy veszélyes területet, „gonosz dolgot” említ igeszakaszunk, amelyekben ma is folyamatosan…

Szerző: refdunantul  2011.04.13. 04:00

 Pál nem az üdvösséget akarja kiérdemelni önmegtartóztató életével, hiszen az örök élet egyszer és mindenkorra az övé, hanem azért sanyargatja meg a testét, hogy Krisztusért végzett szolgálata mindenben kedves legyen az Úrnak. A test önmagában nem a rossz forrása, de…

Szerző: refdunantul  2011.04.12. 04:00

A keresztyén ember szabadsága az örök élet bizonyosságából fakad. A hívő ember mindent az örökkévalóság távlataiból szemlél. Egyedül a Krisztus által megnyert örök élet teszi lehetővé azt, hogy megváltozzon az ember, az egyház, a társadalom. Más esély nincs; egyébként…

Szerző: refdunantul  2011.04.11. 04:00