„Csak” ennyi kellene, hogy ezt elhiggyük végre, hogy Isten Krisztusban mindent odaajándékozott nekünk, hiszen „Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” (Róma 8,32) Minden a miénk, mert mi…

Szerző: refdunantul  2011.03.27. 04:00

Gyakran idézett bibliai Ige ez, a növekedést Isten adja. Nem arról van itt szó, hogy nekünk mindent meg kell tenni, és akkor majd az Úr Isten a többit, mint jutalmat, kipótolja, és a dolgok végül is sikerülnek; ketten együtt, az Úr Istennel csak megyünk valamire. A 127. zsoltár…

Szerző: refdunantul  2011.03.26. 04:00

A „lelki” ember az, aki Isten Lelke által újjászületett ember, aki Krisztusban örök életet nyert, és mindazt a mennyei gazdagságot megkapta, amit szem, fül, és emberi értelem nem képes érzékelni, ahogy a vakond sem képes elhordozni a napfényt (2,9). A „lelki”…

Szerző: refdunantul  2011.03.25. 04:00

Nagy baj, ha nincs különbség a világ és Isten népe között. A világ múlandó fejedelmeinek bölcsességéről beszél az apostol (6). Ez a „bölcsesség” (gondolkodásmód és életmód), csak e világra tekint, csak saját magára, és csak a még több sikerre. Mindenáron…

Szerző: refdunantul  2011.03.24. 04:00

Éjszaka megébredtem. Az egyik televíziós csatornán református istentiszteletet közvetítést ismételtek éppen. A szószék magasan a gyülekezet fölött ékesedik, rajta az „árva pap” beszél, miközben a gyülekezeti tagok, amíg bírják, ágaskodó tekintettel, és…

Szerző: refdunantul  2011.03.23. 04:00

 Bizony, azokra nézünk fel, és azoktól tartunk, akik okosak, erősek, előkelők, valami fontos felett rendelkeznek. Ez nemcsak a világ értékrendszere, hanem sajnos többnyire a keresztyén embert is megkísérti ez a látásmód. Hivatalosan persze nem ez az álláspontunk, de mégis…

Szerző: refdunantul  2011.03.22. 04:00