Most néhány kortörténeti adatot végiggondolva leljünk rá az üzenetre. Pál Agrippa király előtt tesz bizonyságot. Ki volt ez a király? II. Heródes Agrippa zsidó király 27-100 között élt, 47-70 között uralkodott, Libanon, majd 53-tól Galilea, és Perea területein. Dédapja az a…

Szerző: refdunantul  2011.03.13. 04:00

Pál Agrippa király előtt is a lényegről beszél, arról, amit Mózes és a próféták is meghirdettek (22), hogy Krisztus feltámadt a halálból, a mi feltámadásunk zálogaként (23). Egyedül ez a reménység, az örök élet evangéliuma képes alapjaiban átalakítani egy embert, egy…

Szerző: refdunantul  2011.03.12. 04:00

 Bibliai szakaszunkban Fesztusz helytartó nem érti a zsidók vitás vallási kérdéseit. Bizony, hányszor áll értetlenül a világ Isten népének vitái előtt, hányszor nem tudnak eligazodni rajtunk, hányszor nem értik, hogy Isten ügyének szolgálatában miért vagyunk…

Szerző: refdunantul  2011.03.11. 04:00 1 komment

 Mindenki a „saját ügyét” tartja a legfontosabbnak és a legigazabbnak, ez nem is lehet másként, hiszen egyedül a saját ügyünk az átélt ügy, mások ügyét csak másodkézből ismerjük. Mások ügye valójában mindig idegen marad számunkra, egyszerűen, mert nem a…

Szerző: refdunantul  2011.03.10. 04:00

Az önmegtartóztatás az a konkrétum, amely minden értelmes, boldog emberi élet, egyéni és közösségi élet alapfeltétele, de amelyre csak az újjászületett ember képes, ő is csak Isten ereje és naponkénti harc által. Nincs rettenetesebb az „önkiélésnél”, amikor az…

Szerző: refdunantul  2011.03.09. 04:00

 Pál teljesen egyedül van. A zsidók tanácsa ügyvédet fogad, aki szónoki bravúrral vádolja az apostolt, miközben Félix világosan látja, hogy semmi törvénybe ütközőt nem követett el ez az ember, mégsem vállalja fel a döntés felelősségét, és különböző ürügyekkel…

Szerző: refdunantul  2011.03.08. 04:00

A római császár ezredese, Liziász nem tud mit kezdeni Pál és a zsidók vitás vallási kérdéseivel, nem ismeri, nem érti, nem érinti; ahogy a ma embere is sok tekintetben hasonlóképpen viszonyul az egyházhoz. Azt azonban tiszta lelkiismerettel megállapítja Pálról a pogány ezredes,…

Szerző: refdunantul  2011.03.07. 04:00