Miért fuvalkodik fel egy vezető? Valóban nagy veszély ez. De nem mindig felfuvalkodásról van szó, néha „csak” annak látszik, bár ez is baj. A nagy felelősség, a teljesíthetetlenül sok feladat, és mindaz, ami ezzel jár, a feszültségek kezelése, a csalódások, a…

Szerző: refdunantul  2010.12.12. 04:00

 Uzzijjá, Júdai királyról először csak jót jegyeztek fel: az Úr útján járt, és az Úr megáldotta. A hadi sikerek mellett az Úr békességes időszakot is ad neki: ekkor volt ideje földműveléssel foglalkozni. Mivel szerette a földművelést, nemcsak végeztette, hanem ő maga…

Szerző: refdunantul  2010.12.11. 04:00

Kérlek, ne tedd! Gondolkozzunk el azon, ha valaki így óv bennünket! Júda királya, hadi győzelmein felbátorodva harcra hívta Izráel királyát (17), aki figyelmezteti, hogy a vesztébe rohan. Sokszor méltatlan embert is felhasználhat az Úr erre a figyelmeztetésre; de figyelmeztet Igén,…

Szerző: refdunantul  2010.12.10. 04:00

Aki sajnálja a régit, az nem döntött határozottan az új mellett. Lót felesége hátra tekintett (1Mózes 19,26), és azóta is hányan teszik úgy az eke szarvára a kezüket, hogy hátrafelé tekingetnek (Lukács 9,62). Sokunkat kísért ez a „kétlelkűség”. Pál ezért kiált…

Szerző: refdunantul  2010.12.09. 04:00

Jézust foglalkoztatta az igazak kiontott vére Ábeltől egészen a mai Igében szereplő Zakariásig, aki Jójádá főpap fia volt, és akit Jóás király megöletett a templom udvarában, mert figyelmeztette, hogy elhagyta az Úr útját! Jézus így szól ezekről az igazakról:…

Szerző: refdunantul  2010.12.08. 04:00

Egy Newbigin nevű teológus hangsúlyozza, hogy az evangéliumnak a „valóságos igazság” területére kell kerülnie. „Valóságos igazság” az, amit az emberek fontosnak tartanak, amiről beszélnek, amiért áldozatokat hoznak; ez megjelenik az oktatásban, gazdaságban,…

Szerző: refdunantul  2010.12.07. 04:00

Az új király, hivatalba lépése előtt, radikálisan leszámol a régivel, hogy elkezdődjön az Úrnak kedves új élet: lerombolják az idegen kultuszokat. Könnyebb külsőleg, látványosan lerombolni a régit, mint ténylegesen elszakadni attól. Ezt Izráel népének lelki élete…

Szerző: refdunantul  2010.12.06. 04:00