Isten mindig az adott kor tudatszintjén jelenti ki magát, így az Isten önmagát közlő kijelentésében is tapasztalhatók fokozatok: egyre többet jelent ki önmagáról, de soha nem mond el magáról mindent, mert azt el nem hordozhatnánk. Az istenképünk egyre tisztul. Krisztusban Isten a…

Szerző: refdunantul  2010.07.25. 04:00

Mózes megérintette az áldozati vérrel Áron jobb fülét, jobb keze hüvelykujját és jobb lába nagyujját: így kente pappá. Az egyetemes papság elve alapján minden hívő ember az úr szolgája. Az apostol is erre int: „tagjaitokat is adjátok át” (Róma 6,13)! Teljes…

Szerző: refdunantul  2010.07.24. 04:00

Egy kiadós étkezés elnehezíti az embert…Miért mondom ezt? Az állat vérét és kövérjét nem volt szabad megenni Izráel fiainak. Később Isten feloldott minden étkezési tilalmat Jézus Krisztusban, mert nem étkezési szabályok által adatik az üdvösség, hanem egyedül a…

Szerző: refdunantul  2010.07.23. 04:00

A már tárgyalt áldozatokat újból olvashatjuk. Eddig arról volt szó, hogy mit kell tenni az áldozónak. Most a papok teendőit részletezi a szentíró. Legfontosabb feladatuk volt, hogy az oltáron állandóan égve tartsák a tüzet. Ehhez éjjel – nappali szolgálatra volt szükség,…

Szerző: refdunantul  2010.07.22. 04:00

Többször kaptam kedves meghívást hittanosok szülei által rendezett kerti alkalmakra! Ahogy oldódott a hangulat, észre sem vették, hogy beszédükben is gátlástalanná lettek, és bizony „a szív teljességéből szól a száj” (Máté 12,34). Igénkben a jóvátételi…

Szerző: refdunantul  2010.07.21. 04:00

Meghívást kaptam „kamaszkorom” óriási hatású, ma már legendás rock – együttesének koncertjére. Számomra „beláthatatlan” tömeg hömpölygött a nagyszínpad előtt. Megszólaltak a harminc évvel ezelőtti dalok is, számos emléket idézve fel bennem,…

Szerző: refdunantul  2010.07.20. 04:00

Orosz Júlia operaénekesnőről azt tartották, hogy „gumitorkú”, azaz mindent képes elénekelni. Nem tartozott egyetlen klikkhez sem, nem függött senkitől. Istentől kapott tehetségéből, és Tőle nyert szorgalommal kimunkált szakmai tudásából élt. Azt nyilatkozta:…

Szerző: refdunantul  2010.07.19. 04:00