A csalódás többnyire elkeseríti az embert, pedig a csalódás segít leszámolni az illúziókkal, közelebb visz az igazsághoz, és egyre közelebb ahhoz, aki az igazság: Krisztushoz! Keresztelő János is csalódott, hiszen az Eljövendő Úrtól azt várta, hogy keményen odacsap majd,…

Szerző: refdunantul  2010.05.16. 04:00

„Aki jobban szereti…nem méltó hozzám...”! Bizony ez az Ige joggal teremt békétlenséget bennünk és körülöttünk, felforgat minden hamis békességet, önelégültségből és jólétből fakadó nyugalmat. Ki ne lenne nyugtalan, ha átgondolja a mi Urunk szavait: mennyi…

Szerző: refdunantul  2010.05.15. 04:00

Modern korunkban számos új eszköz teszi lehetővé az evangélium hirdetését. Akkor háztetőkről kürtölték szét a híreket, ma modern módon tehetjük ugyanezt. Az Úrtól kapott üzenetet nyilvánosan kell hirdetni, mint amikor a háztetőkről kürtölik szét a suttogást, hogy…

Szerző: refdunantul  2010.05.14. 04:00 1 komment

Annyi gyönyörűséges dolog kínálja magát ezen a világon, de egy idő után mind meghalványodik és értelmét veszti! „Készül a pusztulásra minden a világon” (Ákos). Életünk egyetlen értelme, hogy bizonyságot tegyünk az örök élet Uráról (18), szavainkkal és…

Szerző: refdunantul  2010.05.13. 04:00

Jézus először magához hívja tanítványait, és csak utána küldi ki őket. A szolgálat előtt mindig Vele kell találkozni. A tanítványok az Úrtól „felhatalmazást” kapnak a szolgálatra, ami nemcsak hivatalos, név szerinti szolgálatba állítást jelent, hanem még inkább…

Szerző: refdunantul  2010.05.12. 04:00

Igénkben az Istennek tetsző misszió legfontosabb elemeit olvashatjuk. Minden szolgálat háttere az, ahogy Jézus megszánta az elgyötört és elesett sokaságot (36). A keresztyén szolga is Krisztus szánalmára szorul. Ez a szánalom azonban nem tehetetlen, hanem megoldást (megváltást)…

Szerző: refdunantul  2010.05.11. 04:00

Az Igében valóságos testi gyógyulásról van szó. Messiási jelek ezek a gyógyítások, amellyel a mi Urunk igazolja, hogy ki Ő valójában. Gondolhatunk azonban itt azokra a némákra is, akik testi értelemben nem azok, mégis alig lehet belőlük valamit kihúzni: zárkózottak,…

Szerző: refdunantul  2010.05.10. 04:00