Jézus Krisztus a golgotai kereszten valóban meghalt: miattunk, érettünk és helyettünk. Az evangélisták azért adnak hírt arról, hogy nem törték el a lábszárcsontját, és dárdával feldöfték az oldalát (János 19,33-34), valamint azért számolnak be a temetéséről (23,50-56),…

Szerző: refdunantul  2010.04.04. 04:00

Pilinszky verse evangéliumi bizonyossággal zeng és húsvéti hitre hív: „Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Harmadnapra legyőzte a halált. (Et resurrexit tertia die)”. Ezért Exupery fohásza kétezer év óta valóság! „Őrizz meg az…

Szerző: refdunantul  2010.04.03. 04:00

Jézus Krisztus utolsó szava a kereszten a gyermekkorában megtanult esti imádság, a 31. Zsoltár 6. verse: „Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, oh Uram, hűséges Isten”. Két helyen azonban Urunk megváltoztatja ezt a Zsoltárt, és ebben kifejeződik nagypéntek…

Szerző: refdunantul  2010.04.02. 04:00

Népnek és asszonyoknak nagy sokasága szemléli a kereszt felé tartó Jézust. Többségük kíváncsi bámészkodó. Nem ellenfelei Jézusnak, de nem is követői. Ezek közül ragadnak ki egy Simon nevű embert. Őt kényszerítik arra, hogy a halálosan kimerült Jézus keresztjét vigye.…

Szerző: refdunantul  2010.04.01. 04:00

 Vajda János komponált egy operát „Barrabás” címmel. Bizonyos műveket nem szabad teológusként megközelíteni, mert akkor éppen az üzenetet veszítjük el. Egy művészeti alkotáshoz elsősorban emberként szabad közelíteni. Ez a gyönyörű zenéjű mű Karinthy…

Szerző: refdunantul  2010.03.31. 04:00

Az Úrtól való bölcsesség a szólás és a hallgatás művészete. Tudni azt, hogy mikor kell szólni, mit kell mondani, és mikor kell hallgatni. Heródes Antipász babonás lelkiismerete azt hitte, hogy az általa megöletett Keresztelő János jelent  meg újra Jézusban. Ugyanakkor…

Szerző: refdunantul  2010.03.30. 04:00

Böjti időszakban, az egyik lelkészértekezleten hallottam egy remek előadást a böjtről. Utána pedig egy kiadós ebéd tehetetlenné nehezített bennünket. Mi reformátusok büszkék vagyunk arra, hogy „lelki emberek vagyunk”, ezért csak lélekben böjtölünk, pedig a testi…

Szerző: refdunantul  2010.03.29. 04:00