Fontos ez a buzdítás. Arra bátorít, hogy szelíden, de határozott bizonyossággal szóljunk a bennünk lévő reménységről (1Péter 3,15). Jósiás király reformjának legfontosabb eleme ez: a hívő ember szolgálata, küldetése, hogy képviselje az Úr ügyét ebben a világban. Te, aki megtapasztaltad az Úr újjászülő, és örök életet adó hatalmát, mit teszel azért, hogy egy zajló világban megszólaljon az Úr Igéje? Mit teszel családodért, gyermekeidért, gyülekezetedért, egyházadért, Krisztus ügyéért, hogy a ma embere meghallja az evangéliumot, amely a Te szívedet már áthatotta? Nem emberi technikákra, agresszív nyomulásra, kitervelt misszióra van szükség, hanem valami egészen másra! Kell a buzdítás Isten ügyének szolgálatára, mert miközben mindenki harsogva mondja a magáét, a keresztyén üzenet halk és bizonytalan. Európa szabad és hangos! Minden vélemény, eszme, elgondolás, vallás, hit szóhoz juthat; addig, amíg nem sérti a másik meglátásait. Mi pedig nem akarunk megsérteni senkit, ezért ügyetlenül és hűtlenül  meghúzzuk magunkat? Szólunk mi, de ki hallja beszédünket?
Zsidókhoz írt levél 12,18-29
62. zsoltár
 

Szerző: refdunantul  2010.12.28. 04:00